Otis Laubert |

Spiace idey

Annamária Juhásová | kurátor výstavy

14.10.2021 - 21.11.2021

Koppelova vila

Otis Laubert pracuje s netradičným „výtvarným“ materiálom, ktorý nachádza v predmetoch z bežného života (hrebeň, vlajka, sviečka, zips, kniha, bicykel a pod.) alebo ich fragmentoch, polotovaroch (obrazové rámy, vodovodné trúbky), ale aj absurdnejších veciach ako krovky exotického hmyzu či ohryzky kukuríc. Z nich komponuje svoje objekty, asambláže a koláže. Hoci sú tematicky veľmi rozmanité, rozprávajú spoločným jazykom založeným na poetickosti, parafráze a slovnej hre.

Na pozadí všetkých fyzicky realizovaných diel stoja Laubertove denníky. Sú to malé zápisníky, do ktorých si zakresľuje svoje nápady, aby ich mohol realizovať neskôr. Denníky dnes ukrývajú už viac ako desaťtisíc ideí. Mnohé z nich sa v priebehu rokov dočkali realizácie, počtom však ďaleko prevažujú návrhy nikdy nerealizovaných diel. Od konceptu, performancie či land artu, cez asambláže, objekty a sochy, až po výtvarné zásahy do architektúry a priestorové inštalácie. Čo všetko ukrývajú spiace idey Otisa Lauberta?

Výstava potrvá do 21. novembra 2021.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

OTIS LAUBERT sa narodil v roku 1946 vo Valaskej na strednom Slovensku; žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1961 – 65 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Od 70. rokov pôsobil na neoficiálnej umeleckej scéne, je členom výtvarnej Skupiny A-R. Prvýkrát samostatne vystavoval v roku 1981 v Dome kultúry v Orlovej. Po roku 1989 začal vystavovať v domácich aj zahraničných galériách (40 českých a slovenských umelcov, Paríž 1990) a zúčastňovať sa medzinárodných výtvarných sympózií (Metropolis, Berlín 1991; Umelci strednej a východnej Európy, Pittsburgh 1995). V roku 2001 vyšla jeho knižná monografia s názvom Otis Laubert, Askét bez obmedzenia, ktorej autorkou je teoretička Jana Geržová. V období rokov 2015 – 2016 prevádzkoval v Bratislave vlastné Otis Laubert Museum (zdokumentované v  katalógu Otis Laubert Museum, 2016). Je držiteľom ceny nadácie Tatra banky za výtvarné umenie za rok 2015. Dodnes aktívne tvorí a vystavuje doma aj v zahraničí.