Stano Masár |

Stano Masár: Dva vstupy

kurátor výstavy

17.06.2010 - 05.09.2010

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Stano Masár, Dva vstupy /EXIN 2010 /
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Koncepcia: Vladimír Beskid
Vernisáž: 17. jún 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 17. jún 2010 – 5. september 2010
V júni 2006 Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorila nový výstavný projekt EXIN (exteriér-interiér), v ktorom prezentuje intervencie súčasných umelcov/-kýň do klasického galerijného prostredia (2009 - Juraj Meliš, Milan Houser). V rámci tohto projektu prezentuje v tomto roku dvoch slovenských umelcov: Ilonu Németh (1963) a Stana Masára (1971).
Stano Masár sa dlhodobo zaujíma o vytváranie inverzných či paradoxných situácií, kde vznikajú unikátne objekty z bežných predmetov (stoly, schody, dvere, nákupné košíky a pod.) a celé série interpretácií výtvarných diel klasikov aj súčasných autorov. Prvý vstup autora vznikol ako priamy komentár na prezentáciu M. A. Bazovského v hlavných priestoroch GJK – na úvodnej stene je jednak séria Slovenské výtvarné umenie 20. storočia (2005) – teda 58 bezpečnostných tabuliek, kde sú prepísané významné diela slovenských autorov do novej vizuálnej komunikácie, a jednak zásah tabuliek do výstavy a do hasiacich a bezpečnostných „zákutí“ výstavných priestorov (Running, 1999; 6 tabuliek s nápismi: MONEY, LOVE, SEX, FREEDOM a pod,.). Druhý vstup je meta-forickým „čakaním na Godota“ - vo vyprázdnenom priestore Koniarkovej expozície dve muzeálne lavičky, biele steny a krátky nápis na jednej z nich: WAITING FOR ARTIST´S IDEA (2010). Stano Masár, narodený 1971 v Bratislave, absolvent PdF Univerzity Komenského v Bratislave (1996). V rokoch 2002 a 2006 – finalista Ceny Oskara Čepana. Posledné samostatné výstavy: 2010 – Entry (s T. Vaňkom) Space Bratislava; 2009 - Počkajte, prosím (s L. Čárnym), F Center, Bratislava, Entry-No-Entry, Galéri umenia, Nové Zámky. V roku 2002 výstavný projekt StolovaNIE/ tAble Setting v Synagóge GJK Trnave. Žije a tvorí v Bratislave.
Viac na www.stanomasar.com