Stredoeurópsky festival umení

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

13.03.2023 - 31.12.2030

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Stredoeurópsky festival umení – je novým periodickým podujatím, ktoré sa bude odohrávať aj mimo galérie (historické jadro mesta, sochárske prezentácie v Bernolákovom sade, iné organizácie a pod.) Ide o najširšie koncipované podujatie s prezentáciou súčasného umenia a kultúry hlavne z oblasti strednej Európy vo sfére  aktuálneho divadla, tanca, kina, akcie a intervencií vo verejnom priestore a pod. Prvý ročník sa uskutoční na jar 2024.