David Hanvald | Jan Vasilko |

Tanec línií a farieb

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

07.10.2021 - 21.11.2021

Koppelova vila

Obidvaja autori pracujú vo väčších cykloch a výstava ukazuje premenu ich vizuálneho jazyka za posledných desať rokov, ale aj istú kontinuitu a integritu vlastných programov a rukopisov.

Výstava s názvom Tanec línií a farieb predstavuje česko-slovenské maliarske stretnutie, obrazový dialóg dvoch abstraktných podôb súčasnej maľby umelcami jednej generačnej vlny – Davida Hanvalda (1980) a Jána Vasilka (1979). Obidvaja autori pracujú vo väčších cykloch a výstava ukazuje premenu ich vizuálneho jazyka za posledných desať rokov, ale aj istú kontinuitu a integritu vlastných programov a rukopisov.

U českého maliara Davida Hanvalda nájdeme celý rad jednotlivých maliarskych sérií: Stolička, Kocka, Stavebnica, Názvy, Textové obrazy a podobne. Autor vychádzal z konštruktivistického prehodnocovania moderny a ich „de-konštuktívneho“ maliarskeho zhodnocovania pomocou elementárneho farebného gesta a osobitej kombinácie techník akrylu, spreja a olejového pastelu (Donald Judd, 2010; Sol Le Witt, 2011, z cyklu Objekty). Osobitú kapitolu tvoril cyklus prác Tabuľky, kde podľa vylosovaného čísla farby autor nanášal farbu v troch základných smeroch (č.1-4, 2013). Nasledovalo vykročenie do priestoru – vytváranie obrazových inštalácií objektov so spájaním jednotlivých obrazov a základným ťahom farebného tónu na okraji, či redukovanie obrazu na objektovú štruktúru „okien“ z priečok (Kompozícia č.1-2, 2015, z cyklu Stavebnica; Okno č. 7, 2014, z cyklu Lidová dovednost). V aktuálnej sérii s názvom „Textové obrazy“ kaligraficky prepisuje základné pojmy, či texty až do monochrómne bielych plátien (Ornament Is Not The Crime, Curator, SARS CoV2, všetky 2020).

Ján Vasilko dlhodobo vytvára vlastnú reč geometrie na rozhraní abstrakcie a figuratívnosti. Je predstaviteľom post-geometrickej abstrakcie a prešiel od projekcii obrazovej architektúry k zmnoženej sieti vrstvených línií.  Prvú staršiu polohu rozptýlených štruktúr a architektonického poriadku reprezentujú rozmerné plátna z cyklu Návrh na Múzeum súčasného umenia v Košiciach pre rok 2013 (2009 – 2012), kde sú modelované imaginárne konštruktivistické architektúry.  Od roku 2012  Vasilko popri mechanickom balete industriálnych prvkov formuje nové definovanie obrazovej plochy – hustú sieť línií, lomených čiar a siločiar. V súčasnosti dominujú obrazové štruktúry, ktoré sú „utkané“ z hustej siete opakujúcich sa farebných línií v istom poriadku, ale aj zo značnou mierou náhodnosti ich radenia a dĺžky (Horizontal and Vertical Lines in Non Symatrical Version; Repeating Forms). Vzniká tak topografické skúmanie znakov a foriem, ktoré však majú bohatý „pulzujúci“ vnútorný život uprostred opakujúcich sa línií a obrazových vĺn.

Obidvaja maliari majú však niekoľko spoločných čŕt:

Je to premena a posun osobných programov a prístupov v priebehu posledného desaťročia (čo jasne dokladá výstava),

David HANVALD (narodený 1980 v Liberci) – český umelec a maliar; žije a tvorí v Liberci.

Štúdiá: 2003-2009 – Vysoká škola umelecko-priemyslová Praha; Technická univerzita Liberec (2000-2001). Rezidencie: 2017 – Peking (Galerie Zdeněk Sklenář); 2016 – Artist in Residence, Krems; Monografie: DOSTAL, Martin. 2016. David Hanvald. Praha: Kant;  Kolektív autorov. 2020. David Hanvald 1-2: Rukopis převzítnejde. Praha, Liberec: OG; Z aktuálnych samostatných výstav:  2021 – David Hanvald: Rukopis převzít nejde!, Oblastní galerie Liberec; 2020 – Bez retuše, Galerie výtvarného umění Cheb, 2020 – H₂O, Kunst kout – Labský zámek, Liberec; 2019 – The Junkspace, Galerie Kaplička, Jablonec nad Nisou, viac info: http://www.davidhanvald.com/cz/bio.html

Ján VASILKO  (narodený 1979 v Humennom) – slovenský maliar, žije a tvorí v Bratislave.

Štúdiá: 1999-2005 – Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice ( Ateliér súčasného obrazu doc. A. Szentpetéryho); študijné pobyty: VŠVU Bratislava (2003), AVU Praha (2004); V rokoch 2009 – 2018 pedagogicky pôsobil na Fakulte umení TU Košice.  Ocenenia: 2. miesto súťaže Maľby roka VÚB banky (2012, 2008); Finalista Ceny 333, NG Praha (2010); Víťaz Strabag Art Award International Viedeň (2009); Víťaz ceny Oskara Čepana (2005); Zo samostatných výstav: 2019 – KEometria, Sokolská 26 Ostrava; Neo1neo2 Geo3geo, Dom umenia Bratislava; 2018 – Narrative Grenzen des Konstruktiven, Bellart Galerie Wien; 2017 – Ikony a klony (s V. Frešom), Schemnitz Galéria Banská Štiavnica; 2016 – Neue Arbeiten, Stadtgalerie Gmund in Kärnten; 2015 – Industriálne poSoľstvá, Kunsthalle Košice; viac info na: www.janvasilko.c