Miroslav Trubač |

TELO. INTÍMNE A VEREJNÉ.

Neznámy | kurátor výstavy

01.05.2021 - 23.05.2021

Galéria Schemnitz/Banská Štiavnica

Miro Trubač patrí k programovo najukotvenejším autorom mladšej generácie sochárov na Slovensku. Ako jeden z mála u nás pracuje prevažne s figúrou, prostredníctvom ktorej otvára otázky úloh ľudského tela v dejinách jeho priestorového zobrazovania i v aktuálnom sociálnom kontexte. Pre jeho tvorbu je typický experiment, keď okrem tradičných sochárskych postupov využíva aj novšie metódy, medzi ktoré patrí napr. 3D tlač. Často pracuje s historickými formami a námetmi, aktualizovanými do novších súvislostí. Námety známe z ikonografie, objavujúce sa v jeho tvorbe, naberajú vďaka zámerným odchýlkam nové významy, k čítaniu ktorých treba okrem znalosti historických predlôh najmä dávku citlivosti na životné paradoxy. Zvláštne postavenie má v jeho tvorbe spomienka a osobná skúsenosť, pretavená do reinterpretovaných skutočností znázorňujúcich ironické či priam absurdné situácie. Miro Trubač akoby sa stával režisérom nepatrných okamihov, predstavujúcich ťažiskové princípy ľudských zlyhaní. Sochárstvo oslobodzuje od ideológie či politických súvislostí a ukladá do jeho stredu takmer výhradne ľudské vzťahy. Tieto bývajú v jeho scénach vykresľované až tragikomicky, čo napomáha autorovi aj divákovi k ich ľahšiemu prijímaniu alebo azda aj ako návod na vyrovnávanie sa s nimi.

Mgr. art. Miroslav Trubač (*1986) študoval v rokoch 2005 až 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri prof. Patrika Kovačovského na Katedre socha, objekt, inštalácia. Na tej istej katedre nastúpil neskôr na doktorandské štúdium a stal sa tu odborným asistentom v ateliéri doc. Jána Hoffstädtera. Popri tom pôsobí ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Trnave. Pripravil viacero sólových i samostatných výstav a je zastúpený v domácich aj zahraničných zbierkach. V súčasnosti je reprezentovaný A Pick Gallery v Turíne. Žije a pracuje v T