Neznámy |

Tomáš Vaněk Particip č. 101 (audiosituácia 3 v 1)

kurátor výstavy

21.04.2010 - 23.05.2010

klUb 3, Kopplova

Autor, titul výstavy: Tomáš Vaněk Particip č. 101 (audiosituácia 3 v 1) Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 21. apríl /streda/ 2010 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 21. apríl 2010 – 23. máj 2010
particip č. 101
tri miestnosti galérie tri poslúchové miesta tri možnosti
... predstavte si, že k vám niekto hovorí a namiesto uší má dalšie
ústa vy sa nakloníte a počúvate čo tie ústa vlastne hovoria ...
particip - tento termín používám pre akcie koncipované
pre určité miesto alebo situáciu Tomáš Vaněk

Jeden z výrazných predstaviteľov súčasnej českej post-konceptuálnej scény, ktorá sa presadzuje aj v medzinárodnom kontexte. Vaněk od svojich štúdií prináša osobitý výtvarný svet, kde nevytvára klasické artefakty, ale skôr modeluje situácie, manipuluje s nimi, vytvára nové napätie vzťahov. Jeho nosným pojmom od roku 1999 sa stal „patricip“ – autorské pomenovanie pre akcie a intervencie, ktoré priamo reagujú na konkrétne miesto či priestor. Jeho zámerom je napojiť sa na vybranú situáciu, zviditeľniť okrajové vzťahy, zneistiť diváka, donútiť ho k spoluúčasti. Toto počínanie systematizuje – každý particip má krátky popis situácie a poradové číslo. Tieto drobné posuny či malé vybočenia predstavovali predovšetkým obľúbené používanie šablón a sprejovanie zvončekov, elektroinštalácie, či tieňov na stenách; pridávanie svietidiel z balónikov a lepiacej pásky; používanie sloganov, textov, tabuliek; tekuté zábradlie aj rozloženie auta Škoda na súčiastky a ich záznam atď.
Po roku 2005 sa intenzívne zaoberá prácou so zvukom a zvukovými nahrávkami: záznam strihania vlasov so simulovaním situácie u holiča (particip č.55); prevedenie vizuálnej básne „Rám“ do audiopodoby (č.59), či vpustenie do uší diváka neočakávaných a nepatričných situácií v galérii – č.70 (ruchy, našepkávanie do ucha, beh koňa atď.).
V aktuálnom participe, ktorý mimochodom otvára druhú stovku jeho akcií, ide o tri rozličné podoby zvukovej nahrávky v troch miestnostiach, ktoré umožňujú dve tuby, prechádzajúce cez galerijné steny. Divák / poslucháč tak môže vďaka stereonahrávke sledovať z jedného zdroja až tri prepojené príbehy (ľavý, pravý kanál a oba spoločne), prijať túto hru a osobne „participovať“ na tejto audiosituácii 3 v 1.
Výstavný projekt sa koná v rámci medzinárodného festivalu nových médií MULTIPLACE a potrvá do 23.mája 2010. Tomáš Vaněk, narodený 1966 v Počátkách, študoval na pražskej AVU (1990-97). Od roku 2000 je členom skupiny PAS (s I. Skálou a V. Havránkom). 2001 – držiteľ Ceny J. Chalupeckého pre mladého českého umelca roku. Rezidenčné pobyty: Londýn, New York, Viedeň, San Francisco. Posledné samostatné výstavy: 2010- Space Bratislava, 2009 – Praha, Pardubice, České Budejovice, 2008 – Viedeň Praha, 2007- Bastard Bratislava. Viac o jeho aktivitách, výstavách a participoch na www. particip.tv.