Neznámy |

TRANSCOM.net

kurátor výstavy

09.07.2013 - 27.07.2013

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, TrnavaAutori, titul výstavy: Erika Szoke, Éva Mayer, Andrea Pézman, Gabriel Gyenes: TRANSCOM.net
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Máté Csanda
Vernisáž: utorok, 9. júl 2013, 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 9.07.(Ut) - 27.07.(So) 2013
  Transcom.net je výstava štyroch mladých výtvarníkov žijúcich na Slovensku: Évy Mayer, Andrey Pézman, Eriky Szőke a Gábora Gyenesa. V stredobode ich tvorivého záujmu stojí človek, presnejšie intersubjektívne kanály, imaginárne úponky, trate a dráhy, vrstvy a spätosti medzi ľudskými spomienkami. V podobe citlivých grafických intervencií sa nás snažia senzibilizovať na rôzne výkyvy, vykoľajenia, produktívne zauzlenia, ale aj slepé uličky a zlyhania medziľudskej komunikácie, na skrytú gramatiku spomienok, ako aj na syntax našich mentálnych reminiscencií. Jedným z centrálnych referenčných bodov v ich tvorbe je hľadanie odpovedí na otázku, nakoľko sú pre nás prírastkami životné etapy ako smútok, hraničné prípady, náhle a tragické zvraty, ktoré sa častokrát vyhýbajú akéhokoľvek racionálnemu výkladu. Ako sa dajú tieto súvislosti (straty, porážky, nevysvetliteľné ruptúry) pretransformovať do podoby vizuálnych odkazov? Aká úloha pripadá v našom živote zaobchádzaniu s metastázami našich spomienok (Er-innerung, ako nám vraví nemčina, znamená osvojiť si, „zvnútorniť si“ niečo). Spoločným prvkom v tvorbe spomenutých autorov sa dá nazvať i fakt, že grafiku neponímajú dogmaticky, ale skôr ako hravú syntézu viacerých mediálnych možností – ktoré sa produktívne stretávajú a miešajú, no často sa i navzájom problematizujú – tie najrozličnejšie technické postupy, pričom sa umelci snažia dištancovať sa od konvencionálneho chápania obrazu, keďže nám neprinášajú len akési zarámované okná do sveta ideí. Vo väčšine prípadov sa jedná o trojrozmerné objekty plné telesnosti, ktoré citlivo reagujú na okolitý priestor. Materiálnym základom sa častokrát stávajú „cudzo“ pôsobiace elementy ako sklo, hliník alebo reflexná fólia.