Trienále plagátu Trnava

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

13.03.2023 - 31.12.2030

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Trienále plagátu Trnava – je najstaršie a najväčšie periodické podujatie na Slovensku v oblasti grafického dizajnu. Ide o celosvetovú prehliadku súčasného plagátu s udeľovaním príslušných cien – v kategórii profesionáli, študenti resp. kurátorský projekt. Osobitým ocenením je udelenie titulu Master Eye Award pre významné osobnosti medzinárodnej scény. Trienále organizuje galéria od roku 1991 (dodnes 11. ročníkov, naposledy v roku 2022).