Václav Koči |

Václav Kočí - Alternatívna topografia

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

16.03.2023 - 07.05.2023

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, Trnava

Výstava predstavuje aktuálnu tvorbu popredného českého maliara Václava Kočího (1981), ktorý programovo rozvíja vizuálny jazyk geometrickej abstrakcie. Vytvára farebné iluzívne vzorce, kde fungujú obrazové a alfabetické dáta a ich kultúrne čítanie. Vytvára rytmické polia a štruktúry, v ktorých pulzuje dynamika a pohyb, vnímanie času i modelovanie vrstveného obrazového priestoru. Na základe konceptuálnych východísk prináša koncentrovanú transformáciu textových a numerických informácií do vizuálnych kódov a abstraktných polí. Výstava prináša sériu akrylových abstraktných plátien z posledného obdobia 2019-22 (Alphabets, Quotes; diela Bond, 2021; Half Asleep, 2022) až po ústredný obraz Tunnels z roku 2023. Priamo pre priestor autor vytvorí lepiacimi páskami na vstavanú stenu osobitú výtvarnú hru, súvislý rytmus písmen slova „uroboros“. V prenesenom význame slove umelec tak vytvára novú vizuálnu topografiu, kde mapuje a skúma vlastnosti farebných polí, elementárneho tvaroslovia, textúry a ich symbolického vnímania.

MgA. Václav Kočí Ph.D. (1981) je český vizuálny umelec a pedagóg, žije a tvorí v Brne. Je absolventom Fakulty výtvarného umenia VUT v Brne (2006), kde získal aj doktorát (2010). Samostatne vystavuje od roku 2003. Od roku 2011 – organizuje platformu Open Studios Brno, neskôr aj Ostrava. V rokoch 2013-21 početné realizácie a intervencie v architektúre. V súčasnosti je pedagógom na Ústave architektúry FS VUT v Brne; viac info: www.vaclavkoci.cz/bio