Viktor Frešo |

VIKTOR FREŠO - FAMILY REFRESH

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. | kurátor výstavy

16.03.2023 - 07.05.2023

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Multimediálny umelec Viktor Frešo (1974) sa už dlhšie venuje spracovaniu a interpretácii príbehu svojej rodiny (Family Vintage v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave –Čunove, 2021; Post Vintage v Dewer Gallery K Contemporary v Denveri, 2022). Pre Galériu Jána Koniarka v Trnave pripravil autorský projekt pod názvom Family Refresh, v ktorom novým spôsobom oživuje nielen spomienky, ale aj poznanie medzigeneračných rodinných väzieb, z minulosti až po dnešok, k vlastnej rodine. Medzi jeho predkov totiž patrili viaceré známe postavy slovenskej kultúry: legendárny herec a režisér Paľo Bielik, predstaviteľ Jánošíka, herečka Anna Marcineková (starí rodičia z matkinej strany), významný hudobný skladateľ Tibor Frešo a speváčka Judita Frešová (starí rodičia z otcovej strany), jeho otec bol zas známy hudobník, producent a skladateľ Fedor Frešo. Dlho študoval rodinnú históriu, skladal ju z nájdených čriepkov, zachovaných zlomkov, filmov, fotografií, rôznych memorabílií, nájdených objektov, zo svedectiev rodičov i z vlastných spomienok, to všetko prepojil vlastným a mimoriadne silným autorským gestom. V Koppelovej vile Galérie Jána Koniarka zhusťuje svoju „srdcovú“ tému do piatich samostatných kapitol, aby zdôraznil to, čo je na jeho rodinnom príbehu preňho samého – najdôležitejšie. Podstatným sa v tomto prípade stáva jeho videnie, osobný a autorský pohľad a vklad cez nové diela, ktoré vznikli špeciálne pre túto výstavu. Výsledkom je opäť nová a veľkorysá polymúzická inštalácia, ktorá na jednej strane empaticky, na druhej strane zas vizuálne radikálnym spôsobom sprostredkuje autorov autentický ľudský a umelecký príbeh.