Viktor Hulík |

Viktor Hulík: Ars Geometrica 5

kurátor výstavy

29.05.2014 - 06.07.2014

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Viktor Hulík: Ars Geometrica 5
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátorka: Xénia Lettrichová
Vernisáž: 29.5.(Št) 2014 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 29.5.(Št) – 6.7.(Ne) 2014 Viac ako 20 rokov delí akad. maliar Viktor Hulík (1949) svoj čas medzi výtvarnú tvorbu, kurátorstvo a organizáciu výstav. V bratislavskej Galérii Z prednostne vytvoril priestor a zázemie pre rozvoj geometrickej abstrakcie na Slovensku a jej začlenenie do medzinárodného kontextu. V tomto roku pripravuje už 19. ročník široko koncipovanej akcie medzinárodného významu Socha a objekt v Bratislave. Súčasťou býva profilová prezentácia kvalitnej zahraničnej sochárskej tvorby ( .. španielskej, maďarskej..). Príležitosť prezentovať svoje diela v konfrontácii s dielami renomovaných zahraničných sochárov každoročne inšpiruje a aktivizuje slovenskú výtvarnú scénu naprieč jej názorovým a generačným spektrom.

Viktor Hulík je však v prvom rade výtvarník, spoluautor dobre zapísanej Laserovej línie s Laserovým orlojom na bratislavskom korze, ústredná osobnosť slovenskej geometrickej abstrakcie, člen Klubu konkretistov II., medzinárodnej skupiny výtvarníkov INT-ART a celosvetového geometrického hnutia MADI .

Ako potvrdzujú autorské výstavy doma i v zahraničí usporiadané v poslednom roku, záujem o jeho tvorbu je mimoriadny. Výstava Ars Geometrica z Bratislavy bola reinštalovaná v Topičovom salóne v Prahe, vo Vassarelyho múzeu v Budapešti a v Oravskej Galérii v Dolnom Kubíne. Navyše, výber jeho grafickej tvorby bol prezentovaný v lete v rámci festivalu podunajských krajín v Novom Sade a v novembri sa zúčastnil na prestížnej výstave konkrétneho umenia v holandskom Haagu. Nejednalo sa o totožné prezentácie. Kým bratislavská retrospektívne mapovala tvorbu Viktora Hulíka v profile všetkých disciplín v dvoch vývojových obdobiach a v dvoch výstavných priestoroch, každá ďalšia bola modifikovaná domovským kurátorom i priestorovými možnosťami.

Ars Geometrica 5 v Galérii Jána Koniarka v Trnave sa zameriava na tvorbu rokov 2004 – 2014. Predstavuje maľbu, grafiku a priestorové objekty v trojfarebnom čierno, bielo, šedom koncepte. Spolu 65 diel. Hulíkove chápanie a interpretácia geometrickej abstrakcie sú vo všetkých smeroch dynamické. Neustále odhaľuje nové priestory a vývoja schopné línie výtvarného uplatnenia základných výrazových prvkov, tým ako pracuje so synergiou plochy a priestoru, statiky, zmeny a pohybu, kompozície a kontrastu základných farieb. So synergiou nemennosti a variability, jednoznačnosti a klamlivosti, hry a vážnosti. Autorský genofond už vypointovaných riešení ďalej obohacuje a rozvetvuje krížením, klonovaním a mutovaním. Výrazne tak rozširuje vizuálny register a zároveň posilňuje autenticitu svojich diel v globálnom svete geometrie. Systematický výskum modeluje vývoj tvorby a jej aktuálne štádiá. Najnovšie diela Viktora Hulíka koncentráciou na inšpiratívnu harmóniu achromatických farieb, ich podporou kompozície s posilnením efektu premenlivosti, mystifikácie a pohybu reálneho i zdanlivého , zreteľne akcentujú optickú rovinu geometrickej abstrakcie. Variovaním udržiava pozornosť, zapája diváka do hry a dokonca ho svojským spôsobom baví - ojedinelý bonus v tejto oblasti umenia. Akad. maliar Viktor Hulík
Narodený 13.8.1949 v Bratislave, 1968 -74 študoval na VŠVU, prof. Ladislav Čemický a prof. Peter Matejka.

Xénia Lettrichová
 
  Špeciálny hudobný hosť vernisáže Barbora Tomášková príde zahrať na vlastnoručne vyrobených experimentálnych hudobných nástrojoch: kultura.sme.sk:
Hulíkova geometrická abstrakcia v Trnave


trnava.sme.sk:
Ars Geometrica 5 predstaví desať rokov tvorby Viktora Hulíka

kedykde.sk /TASR/:
TRNAVA: Viktor Hulík prichádza do galérie s Ars Geometricou 5