Neznámy |

Vlasta Žáková KONIEC PARTY

kurátor výstavy

24.02.2010 - 11.04.2010

klUb3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstav, autor: KONIEC PARTY, Vlasta ŽákováMiesto konania: klUb3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 24. február 2010 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 24. február 2010 – 11. apríl 2010 Projekt pod názvom Koniec párty predstavuje najnovšiu tvorbu mladej košickej výtvarníčky Vlasty Žá-kovej (1981), ktorá rozvíja aktuálny výtvarný jazyk v charakteristickej polohe textilných obrazov a sôch.
Táto osobitá maľba šitím s vlast(n)ou „niťokresbou“ ukazuje značnú vyspelosť autorkinho programu, jej nasadenie a dokonale zvládnutie technológií šitia (tu zhodnocuje svoje predošle stredoškolské vzdelanie aj osobné smerovanie). To jej umožňuje slobodne sa pohybovať v teréne textilných obrazov. Jej práce priná-šajú výsostne osobne zažitú a „zašitú“ emocionalitu. Technika práce, podložená zautomatizovaním ovlá-daním šijacieho stroja zn. Singer, prezentuje ukladanie rozličných vrstiev - vrstvenie tenkých štruktúr „vštepo-vaním“ nití, bavlniek, stužiek, flitrov a neodstrihnutých línií. K tomu sa pridáva striedanie látok a tylovej sieťovi-ny, striedanie strojového a ručného šitia, rôzne typy spojov, raz ako rozhrania, ktoré do seba narážajú, lámu a nepokračujú, inokedy ako súznenie i zmnožovanie súvislosti a otváranie nových príbehov.
  V krátkom čase Žáková prešla výraznú cestu od rozmerných imaginárnych krajín (Krajiny mysle I-III, 2005; Podhubie, 2006) a abstraktných „poruchových“ kompozícií ( Na pomedzi, 2008, Po zničení 3, 2008) k zapojeniu figúr a fragmentov tiel ( Nepokojná; Šedý bozk, 2006) k mnohofigurálnym rozprávaniam a scénam. Osobitnú pozornosť venuje svetu zábavy mladých - nekončiacim víkendovým párty. Na základe amatérskych fotografií a internetových sieti Žáková skladá mozaiku tanečných večierkov, bujarej zábavy a neviazanej erotiky (Nezabudnuteľné dievčatá, Nezastaviteľné holky, Bozk, 2006). Tento falošný svet úsmevov, nevinnosti a vzrušenia, straty zábran a limitov tlmočí autorka presvedčivo a kriticky (Mali sme sa radi, 2007; Bez obmedzení, II, 2008). Za sériu drobných jedenástich výjavov z roztopašnej zábavy pod názvom Narodeninová párty (2008) získala čestné uznanie na česko-slovenskom bienále mladého umenia Skúter II v Trnave (2009).V aktuálnej trnavskej prezentácii prináša aj práce z tejto série, ale sústreďuje sa nový cyklus textilných plastík v reálnej veľkosti a situácií akoby už na „koniec párty“, zachytáva momenty už po veľkej veselici (Lilith in Action, 2009). Ide o nové a prínosné vykročenie do 3D -jednak z hľadiska hľadania nových technických po-stupov a jednak z hľadiska iných významových čítaní nastolených životných „after“ situácií.
Na záver dodajme, že GJK v Trnave sa podieľala aj na vydaní prvého individuálneho katalógu Vlasty Žákovej pod názvom: Suture, Košice 2009. Vlasta Žáková, narodená 1981 v Rožňave, žije a tvorí v Košiciach.
Absolventka Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (2000-2006), študijný pobyt na Fakulte umení VUT v Brne (2003). Takmer tridsať prezentácií na kolektívnych výstavách dom aj v zahraničí (Heilbronn, Brno, Praha, Zlín). Samostatné výstavy v Košiciach (2006, 2009), v Bratislave (2008) a v Trnave (2010). Z ocenení: finalistka Ceny 333, Národná galéria Praha 2008; čestné uznanie na bienále mladého umenia Skúter II, GJK Trnava 2009.
Viac na www.vlastazakova.com