Neznámy |

Vlasy z KEFY

kurátor výstavy

23.05.2013 - 20.06.2013

klUb 3, Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3

Výstava prác študentov fotoateliéru KEFA

Titul výstavy:
Vlasy z KEFY
Miesto konania: klUb 3, Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3
Otvorenie výstavy: 23.máj 2013 o 14:00 v klUbe 3
Trvanie výstavy: 23.5.2013 - 20.6.2013 Na akademickej pôde FMK UCM v Trnave vznikol nový, kreatívny ateliér KEFA pod vedením Martina Stropka a Antoniosa Vlachou. Na svojej prvej výstave s názvom VLASY Z KEFY mladí fotografi predstavia seba, svoju tvorbu i fotoateliér. Dominuje portrétna, emotívna a abstraktná fotografia s experimentálnymi prvkami. Predstaví sa 16 vystavujúcich študentov s viac ako 50 fotografiami.