Neznámy |

Votrelec / Fremdkorper

kurátor výstavy

02.03.2005 - 13.04.2005

Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Titul výstavy: Votrelec / Fremdkorper
Miesto konania: Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátori: Roman Minaev, Zorka Lednárová, Vladimír Beskid
Autori: Jovan Balov, Mr. Bra, Pavel Forman, Mindaugas Gapševičius, Aneta Mona Chisa, Martin Juef, Kunst fu (Gabika + Erik Binder), Zorka Lednárová, Dörte Meyer, Roman Minaev, Vladimír Sitnikov
Trvanie výstavy: 2. 3. 2005 - 13. 4. 2005    Nosnou líniou tohto projektu je prítomnosť „cudzieho“ prvku v odlišnom kultúrnom organizme v kontexte súčasného sveta a aktuálneho umenia, pozícia umelca - (e)migranta a jeho skúsenosti s integrovaním aj odcudzením sa (aj vo vlastnom kultúrnom prostredí). Tento putovný projekt bol iniciovaný skupinou mladých východo- a stredoeurópskych výtvarníkov, žijúcich v Nemecku a predstavuje testovanie problému iných kultúrnych kontextov, individuálneho „votrelectva“ a skúmania identity všeobecne v stredoeurópskom priestore. 

Jeden z dôležitých bodov kurátorskej koncepcie je prezentácia výstavy v krajinách pôvodu jednotlivých výtvarníkov. K základnej zostave v Nemecku žijúcich umelcov sú vždy prizvaní domáci umelci a kurátori. V Trnave ide o účasť mladých slovenských výtvarníkov / -íčok: Gabika Binderová a Erik Binder (Kunst-fu), Aneta Mona Chisa, Richard Fajnor a Marek Kvetan (pod značkou Mr. Bra). Ide teda o nomádsky výstavný projekt, ktorý odštartoval už v máji minulého roku a mal svoje výstavné zastávky v Moskve, Viľňuse a Prahe. Po Trnave bude nasledovať macedónske Skopije. V auguste 2005 sa uskutoční záverečná výstava v renomovanom priestore Künstlerhaus Bethanien v Berline, kde sa odprezentujú diela všetkých výtvarníkov, ktorí sa podieľali na projekte.Ide o metaforické prekračovanie národných a kultúrnych hraníc, o vlastné reflektovanie prostredia, kde fungujú lokálne aj internacionálne znaky a samboly. Práce jednotlivých výtvarníkov ukazujú, akým spôsobom je ich umenie poznačené pobytom v zahraničí a ako ich spontánny „post-emigračný“ efekt núti nanovo definovať ich pôvodnú identitu. Výstava programovo obsahuje celé spektrum mediálnych vyjadrovacích prostriedkov a prístupov od objektov, digitálnych tlačí, cez fotografie a videosnímky až po počítačové výstupy a audio-inštalácie.  

Ďakujeme:
Nadácia – centrum súčasného umenia
Goethe Institut, Bratislava
Bittner Digital Printing House
DULUX
SONY Slovakia, spol.s r.o.
ULTRAFRAME s.r.g.