XYZ |

XYZ: Neón

kurátor výstavy

24.04.2008 - 07.05.2008

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Titul výstavy: XYZ: Neón (Matej Gavula a Milan Tittel)
Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Daniel Grúň
Vernisáž: 24. 04. 2008 (štvrtok) o 18:00 hod.
Trvanie: 24. 04. 2008 - 7. 5. 2008
Realizácie skupiny XYZ (Matej Gavula, Milan Tittel) balansujú na pomedzí sochárskej plasticity, priestorovej inštalácie, digitálnej fotografie a performance. Dvojica absolventov VŠVU, odborov socha a sklo, kontextovo skúma možnosti vlastnej disciplíny – sochárstva, z čoho vyplýva aj neustále napätie medzi časom, hmotou a jej možnými transformáciami. Výstavno-zvukový projekt NEÓN sa zaoberá premenou svetelného zdroja do zvukovej a plastickej formy. Skupina XYZ prezentuje v priestoroch Synagógy vinylovú platňu vydanú v malom náklade. Platňa predstavuje jediný artefakt výstavy, ale slúži zároveň ako nosič zvuku a aj umelecký objekt. Nahrávka zachytáva prúdenie energie do svietidla, čo je technický zvuk, ktorý nie je generovaný človekom ani prírodou. Zvukový záznam predstavuje elektrický výboj v neónovej žiarivke, opakujúci sa v slučke stále dokola. Prevedenie tejto nahrávky na vinylovú platňu je chápané ako materializácia svetla transformovaného do akustickej podoby. Vinylová platňa v pohľade autorov znamená čierny plastový kruh, gravírovaný reliéf. Neón odkazuje aj k architektúre, je to svietidlo určené pre verejný, neosobný priestor – chodby, čakárne, garáže, sklady... Takmer vôbec sa neobjavuje v bytoch, je nezlučiteľný s intimitou. Môžeme hovoriť o objektívnom, technickom svetle, o neopracovanej surovine, hmote a v týchto intenciách smeruje projekt XYZ k forme akustickej sochy. NEÓN je zároveň aj priamym odkazom do minulosti – k tvorbe Johna Cagea, hnutiu Fluxus, konceptuálnemu umeniu (dielo slovenského umelca Stana Filka Kozmos z roku 1971), minimalistickým objektom Dana Flavina a k elektronickej hudbe skupiny Kraftwerk. Voľba vinylovej platne ako nosiča zvuku a výber tejto zložitej, finančne aj časovo náročnej technológie predstavuje zámerný „krok späť“, aby vynikli kvality spojené s týmto nosičom, ktorý je hmatateľný, krehký, nepraktický, ťažko rozmnožiteľný, drahý. Zvuková inštalácia počíta s ozvučením priestoru trnavskej Synagógy nahrávkou z gramoplatne a využije pritom fyzický zvuk drážky s jej plnosťou a hĺbkou, živým pulzovaním a šumom.