Neznámy |

Young Slovak Contemporary Art

kurátor výstavy

06.09.2018 - 07.10.2018

Galéria Ausstellungsbrücke, Regierungsviertel, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten (AT)

Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie

Spoločná výstava umelcov Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja v galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten (AT)

Titul výstavy:
Young Slovak Contemporary Art
Miesto konania: Galéria Ausstellungsbrücke, Regierungsviertel, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten (AT)
Kurátori: Tereza Langerová, Roman Popelár
Vystavujúci autori: Michal Černušák (*1982), Ján Hrčka (*1988), Rudolf Janák (*1985), Martin Kochan (*1981), Andrea Kopecká (*1988), Rita Koszorús (*1989), Gábor Szücs (*1990), Dominika Žáková (*1989)
Vernisáž: 5. september 2018 (Str) o 18.30 hod.
Trvanie výstavy: 6. 9. (Št) – 7. 10. (Ne) 2018 V roku 2018 si pripomíname významné, 25. výročie bilaterálnych vzťahov. V rámci partnerstva medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vychádza zo spoločného Memoranda (signatárom je i hlavné mesto SR Bratislava), pôsobí už niekoľko rokov odborná pracovná skupina zameraná na hľadanie prienikov v oblasti kultúry, historického a prírodného dedičstva. Jedným z výstupov tejto pracovnej skupiny je výstava súčasného mladého slovenského vizuálneho umenia v galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten (Rakúsko), ktorá bude otvorená slávnostnou vernisážou dňa 5. septembra 2018. Trnavský samosprávny kraj predstaví výber výtvarníkov pochádzajúcich z tohto regiónu (kurátor Roman Popelár, Galéria Jána Koniarka v Trnave). Bratislavský samosprávny kraj pripravil výber z diel umelcov, ktorí sú niekdajšími absolventmi krajskej Strednej školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, v kurátorskej koncepcii Terezy Langerovej. Výstava potrvá do 7.10. 2018.

Kurátori nezávisle od seba vybrali maliarske diela mladých, etablujúcich sa výtvarníkov pochádzajúcich alebo dlhodobo pôsobiacich v bratislavskom alebo trnavskom kraji. Šiesti z nich sú absolventmi IV. ateliéru maľby prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave. Napriek tomu si každý z nich našiel vlastný maliarsky výraz i témy, ktorými sa zaoberá. Väčšinou ide o témy spoločenské, sociálne, ale aj o intímne – výsostne osobné. Ako celok sú osobitou a hĺbavou vzorkou najmladšej generácie umelcov.