Neznámy |

Príbeh Sochy

kurátor výstavy

19.01.2008 - 02.03.2008

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

skulptúry Ladislava Saba Titul výstavy: Príbeh Sochy
Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 19.1.2008 o 18:00 hod
Trvanie: 19.1.2008 - 2.3.2008
návrh na pomník


Príbeh sochy je neoddeliteľnou súčasťou životného príbehu akad. sochára Ladislava Saba. Výstava bronzových skulptúr a objektov v trnavskej synagóge skutočne predstavuje retrospektívny pohľad na tvorbu tohto významného regionálneho umelca, keďže prezentuje kľúčové diela z jeho tvorby v rozmedzí rokov 1990 – 2007. Vystavené diela zahŕňajú jeho komornú i monumentálnu tvorbu (z tej máme v čerstvej pamäti najmä pomník obetiam leteckého nešťastia v obci Hejce), pričom spoločným menovateľom je hlavne klasický materiál – bronz. Toto médium ani po stáročiach nestráca na atraktivite; aj v konkurencii moderných materiálov jeho hlavnou prednosťou ostávajú neopakovateľne charakteristické farebné a reflexné vlastnosti. Práve bronz sa stal od roku 1991 Sabovým nosným sochárskym materiálom a aj preto býva zaraďovaný medzi popredných predstaviteľov tradicionalistickej línie v slovenskom sochárstve, čo dokazuje aj výber klasických motívov v jeho dielach.  V komornej tvorbe dominujú hlavne témy materstva, plodnosti, interakcia muža a ženy, vzťah hmoty a duchovna, pričom v priebehu rokov badať náznaky kubistických experimentov a pokusy začleňovať abstraktné prvky do klasických kompozícií. Ani v nich však nezanikne typický Sabov rukopis, keďže namiesto robustných, členitých štruktúr aj tu vyniká hlavne elegancia, pretiahnuté krivky a jemná línia. Za zvláštny prvok môžeme považovať občasnú záľubu v začleňovaní pohyblivých komponentov do bronzových skulptúr, čo nebýva pri tomto médiu bežné. V posledných rokoch sa autor vrátil k realistickej tvorbe (Modelka, 2000; Pastierka, 2000), ktorú však obohatil silnejšou štylizáciou a variovaním materiálov (Kolobeh života, 2000; Materstvo, 2000). Paralelne rozvíja i sakrálne motívy (Kalvária, 2001), pričom biblia preňho predstavuje inšpiráciu, ale i spätnú väzbu s aktuálnou životnou skúsenosťou.
otvorenie výstavy

Ladislav Sabo (1954 v Galanta).
V rokoch 1980-1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor sochárstvo, v ateliéri prof. Rudolfa Pribiša a v ateliéri prof. Jána Kulicha. Po skončení školy prvé sochy realizoval do kameňa a od roku 1991 svoju tvorbu začal realizovať do materiálu bronz. V roku 1994 založil spolu s J. Hoborom medzinárodné sochárske sympózium v Galante. Po úspešných ročníkoch sympózií v Galante (1994,95,96,98) sa zúčastňoval na mnohých medzinárodných sochárskych bronziarskych sympóziách v zahraničí. V roku 2005 bol zakladateľom odlievania do bronzu na sympóziu v Lendave (Slovinsko).
Bol aktívnym členom združenia Gerulata, od založenia až do jeho zániku a členom Združenia medailérov na Slovensku. Krátko po absolvovaní vysokej školy vyhral súťaž Bratislava - mesto mieru a dva roky sa venoval tvorbe tohto pamätníka. Dielo sa nezrealizovalo. Po roku 1989 zrealizoval niekoľko monumentálnych sochárskych diel, z ktorých najvýznamnejšie sú: Prvá poštová schránka ( Bratislava 2001), Pamätníky Dolnozemských Slovákov v Maďarsku (Sarvaš 2002, Slovenský Komlóš 2006), Pamätník obetiam leteckého nešťastia (Hejce,Maď., 2007). V poslednom období sa venuje aj portrétnej tvorbe: Janko Matuška 2005, Kühne E., Tallós B. K.Janics 2006, J.Haydn, M.A.Balugjansky 2007.