Neznámy |

Sign from Iran

kurátor výstavy

19.05.2016 - 19.11.2016

Múzeum islamského umenia v Jeruzaleme, 2 Hapalmach St., Jeruzalem

Súčasný iránsky plagát vystavený v Múzeu islamského umenia v Jeruzaleme. 

Titul výstavy:
Sign from Iran
Miesto konania: Múzeum islamského umenia v Jeruzaleme, 2 Hapalmach St., Jeruzalem
Kurátor: Yossi Lemel a Marta Sylvestrová
Vernisáž: štvrtok, 19. máj 2016, 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 19. máj – 19. november 2016 Poprvé v Izraeli se koná výstava íránských plakátů, která představuje díla 27 nejvýznamnějších íránských grafických designérů a umělců, vybraná kurátory Yossim Lemelem a Martou Sylvestrovou ze sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně. Výstavní soubor je doplněn o nejsoučasnější akvizice a zápůjčky íránských plakátů z výstavy Right to Left v Berlíně a Trienále plakátu v Trnavě z Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Vystavené plakáty představují unikátní kulturu vizuální komunikace v Íránu, vytvořenou navzdory kulturním a politickým restrikcím během posledních čtyřiceti let, jež si získala mimořádnou pozornost na současné mezinárodní scéně grafického designu. Umožňují pohled na současné íránské umělecké dění, v němž se prolínají hluboké kořeny starověké perské historie s moderními výtvarnými trendy, tradiční perská kaligrafie s novými digitálními fonty a východní kultura obohacená o západní vlivy. Krátké ohlédnutí za kulturním životem íránské monarchie sedmdesátých let umožňují plakáty Mortezy Momayeze a Ghobada Shivy, osobností zakladatelského významu, jež otevřely íránskému grafickému designu kontakty se světem. Důraz na výstavě je však kladen na současnou tvorbu talentovaných typografů a multimediálních umělců jako jsou Reza Abedini, Majid Abbasi, Aria Kasaei, Iman Raad, Farhad Fozouni, Mehdi Saeedi ad. Rovnocenné místo vedle nich zaujímají íránské umělkyně Shadi Rezaei, Homa Delvaray a Shahrzad Changalvaee, jejichž díla se vyznačují odvážným sociálně kritickým aspektem. Výstava je doprovázena katalogem s úvodním slovem ředitele, texty kurátorů, popisy a reprodukcemi všech vystavených děl a provází ji obrovská mediální kampaň. Podle vyjádření ředitele Nadima Sheibana, expozice íránských plakátů Sign from Iran je v jeruzalémském Muzeu islámského umění stěžejní výstavou letošního roku. Seznamuje návštěvníky s uměním země, s níž Izrael nemá navázány diplomatické styky. Tímto projektem se naplňuje poslání muzea, jímž je kromě expozice vrcholných děl islámského umění z vlastní muzejní sbírky, i snaha o sbližování odlišných kultur.