Neznámy |

Vlado Oravec, Peter a Jakub Kľúčikovci Obludárium

kurátor výstavy

05.08.2014 - 07.09.2014

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia,

Autori: Peter Kľúčik, Vladimír Oravec, Jakub Kľúčik
Titul výstavy: OBLUDÁRIUM
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia,
Halenárska 2, Trnava
Kurátor výstavy: PhDr. Bohuslav Bachratý
Otvorenie výstavy: 5. 8. (Ut) 2014 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 5. 8. (Ut) - 7. 9. (Ne) 2014 Peter Kľúčik, akademický maliar grafik, ilustrátor.
Narodil sa 16. 3. 1953 v Bratislave. Peter Kľúčik je členom známej výtvarnej skupiny G bod. Vyštudoval Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave. V rokoch 1974-1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského. Svoje diela predstavil v rámci veľkého počtu výstav, individuálnych i kolektívnych, na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku. Ale aj vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Rakúsku, USA i Kanade. Peter Kľúčik je vynikajúcim ilustrátorom. Ilustroval veľké množstvo kníh, veľa z nich pre deti a mládež. Za svoju ilustrátorskú činnosť bol ocenený mnohými cenami. Autor často maľuje obrazy vybájených zvierat. Obrazy Petra Kľúčika charakterizuje barokovosť scenérií, absurdnosť stretnutí, práca s metaforou, groteska, irónia či sebairónia. Fantazijné prostredie s bohatou flórou a faunou, reálnou i bájnou, poskytujúce priestor pre naše vnímanie bez časového obmedzenia. Peter Kľúčik je samozrejme aj autorom samostatných grafických listov a v ostatnom čase j exlibrisov. Na grafických listoch môžeme objavovať jeho ríšu zvierat a rastlín na pozadí akoby pravekých scenérií i zemepisných máp, ale aj autorské veduty na Bratislavu. Jeho exlibrisy, napriek tomu, že sú robené na zákazku sú autorsky jedinečné. Vladimír Oravec, akad. sochár, keramik
Narodil sa 22. 11.1952 v Bratislave. Tu aj navštevoval Strednú umelecko-priemyslovú školu, ktorá bola v tom čase liahňou kvalitných výtvarníkov. V roku 1973 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú do Prahy k prof. Eckertovi, na oddelenie keramiky. Školu absolvoval v roku 1979. V roku 1981 sa presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pôsobí dodnes. Vo svojom ateliéri venuje sa úžitkovej keramike, sochárstvu, komornej ale i monumentálnej plastike z keramického, resp. terakotového materiálu. Jeho exteriérové diela, fontány a reliéfy ale i drobné komorné dielka využívajú čaro pálenej hliny v kombinácii s inými materiálmi. Práca s hlinou - terakotovým materiálom je úzko spojená s dotykom rúk. Vladove diela pôsobia ako karikatúry čudesných ľudských či zvieracích bytostí - kreatúr, ktoré sú však častokrát ezopovským zrkadlom našich hlboko ukrytých povahových vlastností. Spôsob práce pripomínajúci lepené lastovičie hniezda zložené z drobných kúsočkov do celku, umocňuje dokonalé remeselné prevedenie. Zúčastňuje sa mnohých sympózií a za svoju výrazne netradičnú tvorbu je často odmeňovaný cenami. Vystavoval v Holandsku, Anglicku, Nemecku, Francúzsku a Monaku.

Jakub Kľúčik, narodený 8. 3.1985 Mgr. art. maliar, ilustrátor. Syn známeho autora Petra Kľúčika sa narodil v Bratislave. Patrí medzi najmladšiu generáciu vyprofilovaných autorov, absolventov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave a následne katedry grafiky , knižnej tvorby, ilustrácie a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u prof. Dušana Kállaya. Jakub najprv kráčajúc v tieni, alebo šľapajach svojho otca sa zakrátko sa od neho oddelil a vykročil vlastnou cestou. Maľuje zväčša oleje, naplnené symbolizmom a symbolikou dejín i súčasnosti. Priestorové absurdity striedajú figúrky a figúry z iného sveta. Obrazy sú výpovedné a čarovné vo svojej podstate. Otvárajú príbehy a deje vychádzajúce z temnoty na svetlo. Tak ako sa s nadhľadom pozeráme na maľovaný očistec Hieronyma Boscha - tak sa s nadhľadom pozeráme i na obrazy Jakuba Kľúčika - Veď nakoniec, čo sa nám môže stať? - je to len obraz. Jakub Kľúčik okrem obrazov je známy z čias štúdií na vysokej škole aj kolekciou grafík ABECEDA, kde jednotlivým písmenám abecedy priraďuje vlastnosti vychádzajúcej z podstaty alebo fonetiky znaku. S otcom mal spoločnú výstavu v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch v roku 2013.
Výstava: OBLUDÁRIUM* je ukážkou fantazijného symbolizmu u troch nezávislých autorov v troch nezávislých polohách, pričom sú vzájomne kompatibilní napriek rozdielnym autorským prevedeniam.

Ľudská fantázia je nekonečná a bezhraničná. Výstava OBLUDÁRIUM v Synagóge – Centre súčasného umenia je toho dôkazom. Pokiaľ sa ktorýkoľvek autor "nájde" programovo v osídlach fantázie, len ťažko sa z tejto lákavej témy vzdáva. Je zdroj fantázie skutočne nevyčerpateľný? - to je jedna z otázok, ktoré táto výstava nastoľuje. Peter Kľúčik prináša grafické listy a exlibrisy, Vladimír Oravec keramické sochy a keramické reliéfy a Jakub Kľúčik olejové obrazy a grafické listy.
*alebo BESTIARIUM je kniha obsahujúca popisy skutočných i mýtických zvierat. Najstaršia zachovaná zmienka je grécke dielo "Physiologus" pochádzajúca z 2. storočia N.L. alebo Aristotelova "Historia animalum" Obludárium zbiera, triedi a zosobňuje domnienky o bytostiach, ktoré sú často symbolom kolobehu života, morálky, svetonázoru a postoja k nadpozemským dejom, pričom každá bytosť má svoje nezastupiteľné miesto v starovekom vesmíre. Obludáriá boli obľúbené v Anglicku a Francúzsku v 12. storočí, pričom obludáriom modernej doby je Borgesova "Fantastická zoológia".
  pravda.sk:
Obludárium, čo provokuje úsmevom
trnava.sme.sk /TASR/:
Traja umelci oživia mýty z bestiárov
trnava.sme.sk /SITA/:
V Synagóge sprístupnia Obludárium trojice autorov
Reportáž MTT z vernisáže: Reportáž TA3 z vernisáže: