Späť

Texty

Samostatné výstavy

1953-54

Jozef Hanula, Ján Koniarek – umelecký odkaz; SNG Bratislava, december 1953- január 1954, otvorenie: 20. december 1953; kurátori a texty: Vojtech Mensatoris (Hanula) a Karol Vaculík (Koniarek), autor plagátu: Anton Hollý, katalóg, 55 diel v zozname

Plagát k výstave Hanula Koniarek umelecký odkaz Slovenská národná galéria 1953-1954 inventárne číslo up-p454 Plagát k výstave Hanula Koniarek umelecký odkaz Slovenská národná galéria 1953-1954 inventárne číslo up-p454

1966

Martin Benka – obrazy. Ján Koniarek – sochy; Nitrianska galéria Nitra, júl-september 1966, kurátor a text: JUDr. Štefan Valent, katalóg , 18 diel v zozname

1978

Ján Koniarek: výber z diela; Okresná galéria Trnava, január-máj 1978, miesto: Západoslovenské múzeum Trnava.

1978-79

Ján Koniarek: súborné dielo (pri príležitosti 100. výročia narodenia); SNG Bratislava, kurátorka: Zuzana Pinterová- Bartošová, katalóg, 77 diel v zozname

Ján Koniarek 100 výročie narodenia autor Jozef Dóka ml Ján Koniarek 100 výročie narodenia autor Jozef Dóka ml

1978

Ján Koniarek: Neznáme kresby; Stomatologické oddelenie OÚNZ Trnava, čakáreň, Hlavná ul. 26

1979

Ján Koniarek: súborné dielo; Galéria Jána Koniarka Trnava, jún 1979, repríza predošlej výstavy zo SNG Bratislava

1988

Z diela Jána Koniarka; Galéria Jána Koniarka Trnava, 27. máj – 30. jún 1988, kurátorka: Zuzana Bartošová, miesto: Západoslovenské múzeum Trnava; výstava k 110. výročiu narodenia autora

Plagát k výstave Ján Koniarek 110 výročie narodenia Západoslovenské múzeum Trnava 1988 Plagát k výstave Ján Koniarek 110 výročie narodenia Západoslovenské múzeum Trnava 1988

1991

Ján Koniarek: výber z diela; Galéria Jána Koniarka Trnava, február-máj 1991, kurátorky: Beáta Balgavá, Priska Štubňová, miesto: kaštieľ Voderady

1992

Ján Koniarek: Výber z diela, GJK Trnava, Kopplov kaštieľ ( Koppelova vila), 12. september – 10. november 1992; výstava v rámci Dní európskeho dedičstva a v roku 40. výročia úmrtia umelca

1998

Ján Koniarek: výstava pomníkovej tvorby (120. výročie narodenia); Galéria Jána Koniarka Trnava; kurátorky: Viera Kuracinová (Levitt), Priska Štubňová, miesto: Koppelova vila GJK

1999

Nové prírastky pre budúcu stálu expozíciu diel Jána Koniarka; Koppelova vila, Galéria Jána Koniarka Trnava.

2002

Ján Koniarek (výstava sôch); Galéria umenia Nové Zámky, 31. január – 16. marec 2002; výstavná sieň v CK Nábrežie; kurátorka: Marta Šimo-Svrčeková, miesto: CK Nábrežie, 25 diel

2002

Ján Koniarek- zakladateľ moderny; Galéria Jána Koniarka v Trnave, 14. júna 2002 otvorenie stálej expozície Jána Koniarka, kurátorka: Ľuba Belohradská, architektonické riešenie: Pavol Choma, Dušan Voštenák, architektka prístavby: Zuzana Nádaská; miesto: Nové krídlo Koppelovej vily, skladačka

2007

Ján Koniarek – zakladateľ moderného slovenského sochárstva; otvorenie novej stálej expozície, kurátor: Vladimír Beskid; vydaná monografia: BARTOŠOVÁ, Zuzana a kol.2007. Sochár Ján Koniarek.

2010

Ján Koniarek: Pro patria; Galéria M. A . Bazovského Trenčín, jún- september 2010, kurátor: Miroslav Zajac, spolupráca: GJK Trnava.

2020

Ján Koniarek – sochár moderny; Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, 21. február– 28. marec 2020, kurátor: Filip Krutek, spolupráca: GJK Trnava.

Plagát k výstave Ján Koniarek sochár moderny žitnoostrovské múzeum Dunajská streda 2020 Plagát k výstave Ján Koniarek sochár moderny žitnoostrovské múzeum Dunajská streda 2020

2020

Koniarek u Löfflera; Múzeum Vojtecha Löfflera Košice - Staré mesto, 28. máj - 21. jún 2020, kurátor: Filip Krutek, spolupráca: GJK Trnava.

Plagát k výstave Koniarek u Lofflera múzeum Vojtecha Lofflera Košice 2020 Plagát k výstave Koniarek u Lofflera múzeum Vojtecha Lofflera Košice 2020

2021

Ján Koniarek- sochár moderny, Oravská galéria Dolný Kubín, malá výstavná sieň Župného domu, 5. august - 3. október 2021; kurátor: Filip Krutek, spolupráca: GJK Trnava, Vladimír Beskid.

Vizuálna identita výstavy Ján Koniarek sochár moderny Oravská galéria v Dolnom kubíne 2021 Vizuálna identita výstavy Ján Koniarek sochár moderny Oravská galéria v Dolnom kubíne 2021

2022

otvorenie novej expozície: Ján Koniarek a figurálne tendencie, Nové krídlo Koppelovej vily GJK Trnava, autor expozície: Vladimír Beskid, grafika a architektúra: Juraj Dudáš, otvorenie 4. máj 2022

Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka

Monografie a monografické katalógy

1944

VACULÍK, K.: Koniarek. (Edícia Súčasné slovenské umenie.) Bratislava: SSVU – Nakladateľstvo V. H. Kurtha, 1944.

Ján Koniarek, 1878 - 1952 Ján Koniarek, 1878 - 1952

1953/1954

VACULÍK, K. – MENSATORIS, V. (úvod): Hanula – Koniarek: Umelecký odkaz. (Katalóg výstavy.) Bratislava: Slovenská národná galéria, december – január, 1953 – 1954. 30 s.

1955

ŠTEFUNKO, F.: Ján Koniarek: Črty o jeho živote a diele. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955. 201 s.

Ján Koniarek, Črty o jeho živote a diele, Fraňo Štefunko, 1955, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry Ján Koniarek, Črty o jeho živote a diele, Fraňo Štefunko, 1955, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry
Ján Koniarek, Črty o jeho živote a diele, Fraňo Štefunko, Úvodné strany, 1955, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry Ján Koniarek, Črty o jeho živote a diele, Fraňo Štefunko, Úvodné strany, 1955, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry

1966

VALENT, Š. (úvod): Martin Benka – obrazy. Ján Koniarek – sochy. (Katalóg výstavy.) Nitra: Nitrianska galéria, 1966, nepag.

1972

CHMELÍK, B.: Ján Koniarek a Trnava. (Katalóg výstavy.) Trnava: Mestský dom osvety v Trnave, apríl 1972, nepag.

1976

BELOHRADSKÁ, Ľ.: Ján Koniarek. Bratislava: Pallas, Malá galéria, 1976. 56 s.

Ján Koniarek - monografia, Ľuba Belohradská, 1976, Pallas Ján Koniarek - monografia, Ľuba Belohradská, 1976, Pallas

1978

BARTOŠOVÁ-PINTEROVÁ, Z.: Ján Koniarek – súborné dielo. (Katalóg výstavy.) Bratislava: Slovenská národná galéria, 1978, nepag. Obr. príl.: 48 s.
SIVÁČEK, V. (úvod): Ján Koniarek. (Katalóg výstavy.) Trnava: Okresná galéria Jána Koniarka, 1978, nepag.

Ján Koniarek - monografia, Kol. autorov, 1978, SNG Ján Koniarek - monografia, Kol. autorov, 1978, SNG
Archív výtvarného umenia - Ján Koniarek, Anna Glasová, 1979, Slovenská národná galéria Archív výtvarného umenia - Ján Koniarek, Anna Glasová, 1979, Slovenská národná galéria

2002

BELOHRADSKÁ, Ľ.: Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka. (Katalóg výstavy.) Trnava: Galéria Jána Koniarka, 2002, nepag.

Katalógy a knižné publikácie (výber)

1931

Výstava Slovenského umenia v Prahe. Mánes 1. X. 1931 – 28. X. 1931. Vydal SSU v Bratislave. Nepag. (Bez medailónu Jána Koniarka, uverejnená len fotografia jeho diela Podobizeň pani Sesslerovej.)

1935

WAGNER, V.: Profil slovenského výtvarného umenia. Martin: Matica slovenská, 1935.

1938

HOFMAN, J.: Osvaldovo múzeum. In: Trnava 1238 – 1938. Trnava: Rada mesta Trnavy, 1938, s. 337.
Katalóg výstavy maliarskej a sochárskej k 700. ročnému jubileu mesta Trnavy. Trnava: Rada mesta Trnavy, 1938, s. 4.
MANDEL, J.: Umenie po prevrate. In: Trnava 1238 – 1938. Trnava: Rada mesta Trnavy 1938, s. 320 – 321.

1948

ALEXY, J.: Sochár Ján Koniarek. In: Osudy slovenských výtvarníkov. Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1948, s. 359 – 365.
WAGNER, V. (úvod): Sto rokov slovenského výtvarného umenia 1848 – 1948. Bratislava: Slovenské národné múzeum, apríl 1948, s. 21.
WAGNER, V.: Vývin výtvarného umenia na Slovensku. Bratislava: SAVU, 1948, 109. s.

1950

BEDNÁR, Š. – ČEMICKÝ, L. (eds.): Slovenské výtvarné umenie na ceste k socialistickému realizmu. Bratislava: Tvar, 1950. 147 s.

1952

VACULÍK, K.: Umenie XIX. storočia na Slovensku: Realistický odkaz našej výtvarnej minulosti. Bratislava: TVAR (výtvarné nakladateľstvo), 1952. (J. Koniarek: s. 22, 110.)

1954

VACULÍK, K. – BEDNÁR, Š. (úvod): Slovenské národné povstanie vo výtvarnej tvorbe 1944 – 1954. Bratislava: ÚSČSVU, august – september 1954, nepag.
VACULÍK, K.: Súčasné slovenské sochárstvo. Bratislava: Tvar, 1954. (J. Koniarek: s. 6, 13, obr. 1, 2, 3.)

1954

VACULÍK, K. (úvod): Umenie 19. a 20. storočia: 150 rokov slovenského výtvarného prejavu. Bratislava: Slovenská národná galéria, 1955. (J. Koniarek: s. 15, 23.)

1959

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, M.: Úsmevy a slzy. Bratislava: Opus,1959. (J. Koniarek: s. 128 – 131.)
VACULÍK, K.: Slovenské umenie v boji o dnešok. Bratislava: SVKL, 1959.

1960

VÁROSS, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1945. Bratislava: SVKL, 1960.

1967

VACULÍK, K. (úvod): Dvanásť storočí výtvarného umenia na Slovensku. Bratislava: Slovenská národná galéria, 1967. (J. Koniarek: s. 150.)

1970

PETERAJOVÁ, Ľ. – ILEČKOVÁ, S.: Slovenské výtvarné umenie 1945 – 1970: Boje a zápasy o socialistické umenie. (Katalóg výstavy.) Bratislava: SNG – MK SSR – Osvetový ústav, 1970, nepag.

1972

WAGNER, V.: Slovenské výtvarné umenie 1848 – 1918. In: Kahoun, K. (úvod) – Kresák, F. (zost.): Umenie dávne i nedávne: Výber z diela V. Wagnera. Bratislava: Pallas, 1972.

1974

KOLARIĆ, M. (úvod): Lada 1904 – 1974: Družstvo srpskih umetnika. Beograd: Narodni muzej, 1974, s. 45.
SAUČIN, L.: SNP a výtvarné umenie. In: Slovenské národné povstanie a naše umenie. Bratislava: 1974.
VACULÍK, K. (úvod): Století zápasů – revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 – 1948: K 30. výročí Slovenského národního povstání. (Katalóg výstavy.) Praha: Národní galerie, srpen – září 1974, nepag.

1975

PUŠIĆ, M.: Srpska skulptura 1880 – 1950 In: Protić, M. B. (úvod): Jugoslovenska skulptura 1870 – 1950. (Katalóg výstavy.) Beograd: Muzej savremene umetnosti, 1975, s. 287.

1978

HAVIAROVÁ, D. – UHRIN, P.: Vlastivedný sprievodca po Slovensku. Bratislava: SPN, 1978.
PAVEL, J.: Dějiny umění v Československu. Praha: Práce, Edice Kotva, 1978, s. 217.

1979

Encyklopédia Slovenska. Zv. 3. K – M. Bratislava: Veda, 1979. (J. Koniarek: s. 154 – 155.)
KAHON, K.: Sochárstvo. In: Slovensko IV.: Kultúra I. časť. Bratislava: Obzor, 1979. (J. Koniarek: s. 884 – 888.)
SAUČIN, L.: Maliarstvo, sochárstvo a grafika v rokoch 1850 – 1900. In: Slovensko IV.: Kultúra I. časť. Bratislava: Obzor, 1979. (J. Koniarek: s. 862.)

1980

SIVÁČEK, V.: Výtvarní umelci trnavského okresu. Trnava: Okresná galéria Jána Koniarka, 1980, nepag.

1983

ŠVEC, A. (úvod): Slovenské sochárstvo a medaila 20. storočia. Zvolen: Zámok, expozícia Slovenskej národnej galérie (inštalovaná na 5 rokov), 1983, nepag.
TODIĆ, D.: Juhoslovanské umelecké výstavy. Belehrad: 1983, s. 106.
UHRIN, P.: Album literárnych pamiatok na Slovensku. Martin: Matica Slovenská, 1983.

1984

BARTOŠOVÁ-PINTEROVÁ, Z.: Sochárstvo. In: Bartošová-Pinterová, Z. – Ilečková, S.: Slovenské výtvarné umenie 1900 – 1918. (Katalóg výstavy.) Bratislava: Slovenská národná galéria, 1984, nepag.

1985

CAMBEL, S. a kol.: Dejiny Slovenska V. (1918 – 1945). Bratislava: Vyd. SAV Veda, 1985. (J. Koniarek: s. 326, 429.)

1986

BARTOŠOVÁ-PINTEROVÁ, Z.: Slovenské komorné sochárstvo 1918 – 1948. (Katalóg výstavy.) Bratislava: Tatran, 1986, nepag. Obr. príloha: 1, 4 – 6.
CAMBEL, S. a kol.: Dejiny Slovenska IV.: Od konca 19. storočia do roku 1918. Bratislava: Vyd. SAV Veda, 1986. (J. Koniarek: s. 362, 394.)
SIVÁČEK, V. (úvod): Galéria Jána Koniarka 1976 – 1986. Bratislava: Tatran – GJK v Trnave, 1986, nepag.

1988

BARTÓKOVÁ, E. – MESÁROŠOVÁ, Z.: Osobnosti Trnavy: Bibliografický slovník. Trnava: Okresná knižnica Trnava, 1988. (J. Koniarek: s. 61 – 62.)
HORVÁTH, P.: Najnovšie dejiny Trnavy: Kultúra. In: Šimončič, J. (zost.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988. (J. Koniarek: s. 272, 273.)
JANKOVIČ, V.: Pamiatkové bohatstvo mesta. In: Šimončič, J. (zost.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988. (J. Koniarek: s. 321.)
POLAKOVIČ, J.: Trnava v období buržoáznodemokratického Československa a za druhej svetovej vojny. In: Šimončič, J. (zost.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988. (J. Koniarek: s. 154.)
SIVÁČEK, V.: Výtvarné umenie 20. storočia v Trnave. In: Šimončič, J. (zost.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988. (J. Koniarek: s. 341 – 345, 347.)

1994

RUSINOVÁ, Z.: Sochárstvo 1900 – 1948. In: Juraj Žáry (úvod): Umenie Slovenska: Stále expozície Slovenskej národnej galérie. Bratislava: Slovenská národná galéria, 1994.

1996

BALGAVÁ, B. – GERŽOVÁ, J. – ŠTUBŇOVÁ, P.: 20 rokov Galérie Jána Koniarka. Trnava: Galéria Jána Koniarka v Trnave, 1996, s. 10 – 13.

1997

ABELOVSKÝ, J. – BAJCUROVÁ, K.: Výtvarná moderna Slovenska: Maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949. Bratislava: Vydavatelstvo Petra Popelku a Slovart, 1997.
MELICHERČÍK, I.: Socha/Sculpture. Bratislava: FORART, 1997. (Koniarek, Ján: s. 122, 133.)

1998

ŠLACHTA, Š. – DOROTJAKOVÁ, I. (zostav.): Sprievodca po architektúre Bratislavy 1918 – 1950/Stadtführer durch die Architektur von Bratislava 1918 – 1950. Bratislava: Meritum s. r. o., 1998. (J. Koniarek: s. 8.)

2000

ABELOVSKÝ, J. – BAJCUROVÁ, K.: Art in changing times: Painting and Sculpture in Slovakia 1890 – 1949. Bratislava: Peter Popelka and Slovak publishing Ltd., 2000.
BAJCUROVÁ, K.: K prameňom slovenského moderného sochárstva 1900 – 1948. In: Rusinová, Z. a kol.: 20. storočie: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2000, s. 129 – 131.
JURICOVÁ, E.: Môj život medzi výtvarníkmi. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2000, s. 87. (J. Koniarek: s. 22 – 24, 39.)

2001

Suchá nad Parnou 1251 – 2001. Trnava: Tripsoft, 2001. (Koniarek, J.: s. 166.)

2002

MIKOLAJ, D.: Majstri štetca. Bratislava: Vyd. Perfekt a Slovenská národná galéria, edícia Významné osobnosti slovenských dejín, 2002. (Koniarek, J.: s. 34 – 35.)

State a štúdie v odborných časopisov a zborníkoch

1957

VACULÍK, K. (ed.): Desaťročie slovenského výtvarného úsilia 1945 – 1955: Sborník statí a reprodukcií. Bratislava: SFVU, 1957.

1958

VACULÍK, K.: Sochárske dielo Jána Koniarka. (Fotogr.) In: Výtvarný život, roč. 3, 1958, č. 3, s. 106.

1969

LUXOVÁ, V.: K životu a dielu Jána Koniarka. (Fotogr.) In: Výtvarný život, roč. 14, 1969, č. 6, s. 27 – 29.

1970

VÁROSS, M.: Ján Koniarek. In: Ars, 1970, č. 1 – 2, s. 35, 42.

1972

PETERAJOVÁ, Ľ.: Dielo Jána Koniarka – základ modernej slovenskej sochárskej tradície: K 20. výročiu umelcovho úmrtia. In: Výtvarný život, roč. 17, 1972, č. 10, s. 2 – 5.

1973

LUXOVÁ, V.: Sochárstvo na Slovensku pred rokom 1918. In: Výtvarný život, roč. 18, 1973, č. 7, s. 24 – 27.

1975

GERÖ, Š.: Hviezdoslav vo výtvarnom umení. In: Biografistika v systéme literárneho vzdelávania: Zborník z 2. konferencie o živote a diele P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 1975. Dolný Kubín: 1975, s. 161, 163, 166 – 168, obr. príloha 9, 10, 11, 12, 13.
PÁL, L.: Spoločenské a umelecké premeny Trnavy. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1975, s. 4, 6.

1976

KAHOUN, K.: Tridsať rokov slovenského sochárstva v socialistickej výtvarnej kultúre. In: Ars, 1976, č. 1 – 4, s. 12 – 32, s. 13, 31, 32.

1977

Galéria: Ján Koniarek (30. 1. 1878 – 4. 5. 1952). (Medailón bez autora.) In: Výtvarný život, roč. 22, 1977, č. 5, s. 49.

1978

BERANOVÁ, V.: Význam a úloha regiónu vo výtvarnom umení: Príspevok k problematike. In: Výtvarný život, roč. 23, 1978, č. 8 – 9, s. 12 – 13.
CHMELÍK, B.: Sochár a hudba. In: X. hudobná jar M. Schneidera-Trnavského. Trnava: 1978, s. 28 – 29.
PODUŠEL, Ľ.: Umenie a spoločenský ideál. In: Výtvarný život, roč. 23, 1978, č. 8 – 9, s. 68 – 73.

1980

Plagát Štvrtej juhoslovanskej umeleckej výstavy. In: Zborník Múzea úžitkového umenia, č. 24/25, s. 127 – 133. Beograd: 1980/3.
ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Trvalá inšpirácia výtvarného umenia. In: Výtvarný život, roč. 25, 1980, č. 4, s. 3 – 9.

1981

KOSTROVÁ, Z.: Ľudové výtvarné umenie a dnešok. In: Ars, 1981, č. 1 – 4, s. 220 – 237. (J. Koniarek: s. 232.)
SAUČIN, L.: K vývinu socialistického realizmu. In: Výtvarný život, roč. 26, 1981, č. 8, s. 14 – 15.
SAUČIN, L.: Osudy realizmu na Slovensku: Stručný prehľad pojmoslovia a jeho vývin. In: Výtvarný život, roč. 26, 1981, č. 8, s. 13.

1982

SAUČIN, L.: Pre budúce pokolenia: Obraz SNP vo výtvarnom umení. In: Výtvarný život, roč. 27, 1982, č. 8, s. 2 – 7.

1983

SIVÁČEK, V.: Ján Koniarek (1878 – 1952). In: 12. vlastivedný seminár v Trnave 26. mája 1983. Osobnosti – biografie. Trnava, Štátny okresný archív 1985, s. 41 – 47.

Ján Koniarek 100 výročie 1878-1978 II V. Siváček okresná galéria Trnava Ján Koniarek 100 výročie 1878-1978 II V. Siváček okresná galéria Trnava
Ján Koniarek 100 výročie 1878-1978 V. Siváček okresná galéria Trnava Ján Koniarek 100 výročie 1878-1978 V. Siváček okresná galéria Trnava

1984

BARTOŠOVÁ-PINTEROVÁ, Z.: Sochárstvo. In: Výtvarný život, roč. 29, 1984, č. 7, s. 8 – 10. (J. Koniarek: s. 10.)
ŠVEC, A.: SNG aj vo Zvolene. In: Výtvarný život, roč. 29, 1984, č. 3, s. 2 – 6. (J. Koniarek: s. 5.)

1987

BARTOŠOVÁ-PINTEROVÁ, Z.: Slovenské komorné sochárstvo 1918 – 1948: Niekoľko poznámok komisárky výstavy. In: Výtvarný život, roč. 32, 1987, č. 6, s. 22 – 25.
PILETIĆ, M.: Vyznamenania juhoslovanských národov XIX. a prvej polovice XX. storočia do roku 1941: Zo zbierky Vojnového múzea v Belehrade. Beograd: 1987.
PODUŠEL, Ľ.: Ešte raz o výstavách Slovenskej národnej galérie. In: Výtvarný život, roč. 32, 1987, č. 8, s. 41 – 42.
POLAKOVIČ, J.: Trnavské medaily a ich autori. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1987, s. 7.
ŠETLÍK, J.: O svojbytnosti slovenského umenia. In: Výtvarný život, roč. 35, 1987, č. 10, s. 33 – 44.
ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Základy novodobej tradície komorného sochárstva. In: Výtvarný život, roč. 32, 1987, č. 3, s. 17 – 22.

1988

BAJCUROVÁ, K.: K problematike česko-slovenských vzťahov v sochárstve na Slovensku medzi dvoma vojnami. In: Ars: Vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov vo výtvarnom umení, 1988, č. 3, s. 23 – 43. (J. Koniarek: s. 26, 34.)
BELOHRADSKÁ, Ľ.: Kontúrovanie obrazu komorného sochárstva osemdesiatych rokov. In: Výtvarný život, roč. 33, 1988, č. 3, s. 3 – 10. (J. Koniarek: s. 8.)

1988/1989

RAJČEVIĆ, U.: Sochárske dielo Paška Vučetića (1871 – 1925). In: Sveske DIUS, 20 – 21. Beograd, 1989 – 1990, s. 40 – 55.

1990

BAJCUROVÁ, K.: Ku genéze tradície v slovenskom novodobom sochárstve: Paradoxy moderny. In: Ars: Pramene moderného slovenského výtvarného umenia, 1990, č. 2, s. 55 – 71. (J. Koniarek: s. 57 – 58.)

1992

BAJCUROVÁ, K.: Otázky a problémy interpretácie slovenského sochárstva 1. polovice 20. stor. In: Ars, 1992, č. 1, s. 56 – 75. (J. Koniarek: s. 58, 59, 63, 72.)

1998

BARTOŠOVÁ, Z.: Národná verzus európska podoba výtvarného symbolizmu (s prihliadnutím na dielo Martina Benku, Antona Jasuscha, Arpáda Murmanna, Jána Koniarka a jeho interpretáciu). In: Ars, 1998, č. 1 – 3.

1999

BARTOŠOVÁ, Z.: Národná verzus európska podoba výtvarného symbolizmu (s prihliadnutím na dielo Martina Benku, Antona Jasuscha, Arpáda Murmanna, Jána Koniarka a jeho interpretáciu). In: Maliti, E. a kol.: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach: Zborník. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1999, s. 226 – 239.

Obálka mesačníku nový život r 2008 roč 60 Obálka mesačníku nový život r 2008 roč 60

Encyklopédie a slovníky (heslo Ján Koniarek)

1927

TOMAN, P. (zost.): Slovník československých výtvarných umělců. Praha: B. Kočí, 1927.

1936

TOMAN, P. (zost.): Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha: Nakladatel Rudolf Ryšavý, 1936. (Koniarek, J.: s. 316.)

1947

TOMAN, P. (zost.): Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. I. A – K. Praha: Nakladatel Rudolf Ryšavý, 1947. (Koniarek, J.: s. 521 – 522.) (Reedícia: TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993.)

1955

TOMAN, P. H. (zost.): Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. (Koniarek, J.: s. 98.) (Reedícia: TOMAN, P.: Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1994.)

1967

Súpis pamiatok na Slovensku I. (A – J). Bratislava: Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – Obzor, 1967. (Koniarek, Ján: s. 133.)
VÁROSS, M. a kol.: Slovník súčasného slovenského umenia. Bratislava: Slovenský fond výtvarného umenia, 1967, s. 284.

1968

Súpis pamiatok na Slovensku II. (K – P). Bratislava: Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – Obzor, 1968. (Koniarek, Ján: s. 299.)

1969

Súpis pamiatok na Slovensku III. (R – Ž). Bratislava: Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – Obzor, 1969. (Koniarek, Ján: s. 217, 323.)

1972

KRÁL, V. a kol.: Malý encyklopedický slovník A – Ž. Praha: Encyklopedický Institut ČSAV – Academia, nakl. ČSAV, 1972. (Koniarek, Ján: s. 548.)

1976

Koniarek, Ján. In: Pyramída, roč. 6, 1976, č. 65, s. 2066.

1977

Vlastivedný slovník obcí I. Bratislava: Veda – vyd. SAV, 1977. (Koniarek, Ján: s. 176, 184.)
Vlastivedný slovník obcí II. Bratislava: Veda – vyd. SAV, 1977. (Koniarek, Ján: s. 238.)

1978

Vlastivedný slovník obcí III. Bratislava: Veda – vyd. SAV, 1978. (Koniarek, Ján: s. 105, 194, 277.)

1979

Encyklopédia Slovenska. Zv. III. K – M. Bratislava: Veda – vyd. SAV, 1979. (Koniarek, Ján: s. 154 – 155.)

1981

Ilustrovaný encyklopedický slovník. Praha: Československá Akadémia vied – Encyklopedický institut, 1981. (Koniarek, Ján: s. 190.)
(lz): Malá encyklopédia priezvísk. In: Sloboda, roč. 36, 1981, č. 5, s. 5.

1982

MINÁČ, V. (hl. red.): Malý slovenský biografický slovník A – Ž (narodenie a úmrtie): Generálny heslár SBS. Martin: Matica Slovenská, 1982. (Koniarek, Ján: s. 298.)

1986

Malá československá encyklopedie. I – L. Praha: Academia, 1986. (Koniarek, Ján: s. 499.)

1987

Likovna enciklopedija Jugoslavie, Tom 2. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod M. Krleža, 1987. (Koniarek, Ján: s. 84 – 85.)
Malá encyklopédia Slovenska A – Ž: Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV – VEDA, vyd. SAV, 1987. (Koniarek, Ján: s. 239 – 240.)

1989

Slovenský biografický slovník. Zv. 3. K – L. Martin: Matica slovenská, 1989. (Koniarek, Ján: s. 162 – 163.)

1992

Československý biografický slovník. Praha: Encyklopedický institut ČSAV – Academia, 1992. (Koniarek, Ján: s. 336.)

1993

Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV – Edícia Encyklopedia Beliana, Goldpress Publishers, 1993. (Koniarek, Ján: s. 351 – 352.)

1994

Slovakia And The Slovaks. A Concise Encyklopedia. Encyklopedia Beliana. Bratislava: Encyklopedical Institute of The Slovak Academy of Sciences – Goldpress Publishers, 1994. (Koniarek, Ján: s. 317.)

1998

KOVÁČ, D. a kol.: Kronika Slovenska 1: Od najstarších čias do konca 19. storočia. Bratislava: Fortuna Print, 1998. (Koniarek, Ján: s. 96.)

1999

KOVÁČ, D. a kol.: Kronika Slovenska 2: Slovensko v dvadsiatom storočí. Praha: Fortuna Print and Adut s. r. o., 1999. (Koniarek, Ján: s. 50, 274, 354, 355, 454.)

2001

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2001. Zv. VI. Kon – Ky. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001. (Koniarek, Ján: s. 26.)

Interné tlače

1978

BARTÓKOVÁ, E.: Ján Koniarek (1878 – 1952): Personálna bibliografia. In: Hradný, M. (úvod): Ján Koniarek (1872 – 1952): Personálna bibliografia. Trnava: Okresná knižnica, 1978.

1979

GLASOVÁ, A.: Ján Koniarek. Bratislava: Slovenská národná galéria, Edícia Fondy archívu výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie, 1979, nepag.