Teodor Tekel | 1967

Druhý deň sviatku sv. Františka s Assissi

Typ práce

  • kresba/prípravná/štúdia

Veľkosť

  • výška 19.0 cm, šírka 14.0 cm

Médium

  • kartón

Technika

  • štetec, akvarel
  • ceruza

Galéria

Galéria Jána Koniarka, GJK