Teodor Tekel | 1963

Ježiš po zmŕtvychvstaní z hrobu zjavuje sa ako doráňaný

Typ práce

  • kresba/voľná

Veľkosť

  • výška 20.2 cm, šírka 15.0 cm

Médium

  • papier

Technika

  • pastel, suchý

Galéria

Galéria Jána Koniarka, GJK