Neznámy |

Akvizície 2019

kurátor výstavy

16.12.2019 - 19.01.2020

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: Akvizície 2019

Miesto konania:  Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Sprístupnenie výstavy: 16.12. 2019 

Trvanie výstavy:  16.12. 2019 – 19.1. 2020


  Galéria Jána Koniarka v kontexte budovania a rozširovania zbierkového fondu v roku 2019 nadobudla 22 zbierkových predmetov, z toho dva podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o diela Michala Černušáka We Saw You a Márie Balážovej Hadia geometria 52 – Strela. V prípade Michala Čerušáka to je veľkorozmerná maľba (190 x 260 cm) akrylom prezentujúca iluzívne budovaný priestor veľkomesta, v ktorom sugestívne tematizuje civilizmus definovaný digitálnou revolúciou a marketingovou vizualitou. Černušák je absolventom Katedry maľby a iných médií prof. I. Csudaia a patrí medzi mladšiu strednú generáciu maliarov, čím Galéria Jána Koniarka saturuje zameranie profilácie zbierkového fondu. Olejomaľba Márie Balážovej z cyklu Hadia geometria z roku 2006, v ktorom rozvíja svoj typický rukopis založený na redukcii geometrických foriem aktualizuje zbierkový fond jeho priradením k dielu z rovnakého cyklu z roku 1994, ktorým galéria už disponuje.

Ďalšie akvizície predstavuje suchý pastel Janka Alexyho s názvom Gazda, vrcholného predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny, bronzová plastika Jána Koniarka Ranený doplňujúca rozsiahlu zbierku sochára vo fonde galérie, regionálny kontext zase zastrešuje monotypia Emila Bačíka s názvom Akt. Grafické diela Daniela Fischera a Juraja Meliša predstavujú komornejšiu podobu tvorby významných osobností 2. pol. 20. storočia a deväť konceptuálnych diel od Petra Rónaia rozširuje kontext už nadobudnutého grafického cyklu, ktorý autor vytvoril spoločne s Júliusom Kollerom s názvom Nová Vážnosť. Mladšiu generáciu zastupuje Viktor Frešo triptychom 3 Generations a Martin Kochan dvojicou fotografií z cyklu Momentky. Na výstave v Koppelovej vile s názvom Akvizície 2019 môžu návštevníci galérie vidieť výber z nadobudnutých zbierok za rok 2019 v termíne od 16.12.2019 – 19.1.2020. Iným príkladom práce so zbierkovým fondom je prezentácia zbierok, alebo časti fondu aj mimo priestor galérie, prípadne región. Do tejto činnosti spadá realizovanie trojice výstav definovaných ako reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka naplánovaných na rok 2020. Deje sa tak aj z dôvodu rekonštrukcie Nového krídla Koppelovej vily (od 16.10.2019), v ktorom bola stála expozícia Sochár Ján Koniarek prezentovaná a znova bude reinštalovaná až od roku 2021. Ide o výstavy: Žitnoostrovské múzeu v Dunajskej Strede od 20.2.2020 do 29.3.2020, Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach od 2.4.2020 do 3.5.2020 a Oravskú galériu v Dolnom Kubíne od 9.6.2020 do 30.8.2020. Filip Krutek
  
teraz.sk, TASR 19.12.2019 9:40:

Galérii J. Koniarka v tomto roku pribudlo do zbierkového fondu 22 diel