| Jake & Dinos CHAPMANovci | Marius BERCEA | Oana FARCASová | Jiří Georg DOKOUPIL | Eberhard HAVEKOST | Marcin MACIEJOWSKI | Victor MAN | Justin MORTIMER | Daniel PITÍN | Daniel RICHTER | Wilhelm SASNAL | Serban SAVU | David SCHNELL | George SHAW | Alexander TINEI |

FIGURATÍV IMPERATÍV

Vladimír Beskid | Jan Kudrna | kurátor výstavy

13.05.2021 - 04.07.2021

Koppelova vila

Jedna zbierka – množstvo maliarskych scén a figúr

Predstavená maliarska výstava prináša niekoľko osobitostí. V prvom rade ukazuje kvalitnú zostavu európskej figurálnej maľby, ktorá predstavuje silnú líniu súčasného umenia 21. storočia (preto nástojčivý názov FIGURATIV IMPERATIV). A zároveň prináša výber z rozsiahlej súkromnej kolekcie českého právnika Roberta Runtáka. Takto medzinárodne postavená hodnotná zbierka nebýva zvykom v našich končinách – ani v galerijnom, ani v muzeálnom prostredí.

Výstava prezentuje mnohé figurálne podoby aktuálnej maľby v európskom kontexte. To je hlavná platforma, ktorá spája predstavené maľby v trnavskej galérii. Drvivá väčšina z nich zároveň berie námety z fotografií. Využíva fotografické médium a foto momentky ako vstupné dáta, prvú bránu k reflexii súčasného sveta. Čo je však dôležité, že tento fotografický námet umelci znovu premietajú na plátno a podrobujú ho plnohodnotnému maliarskemu podaniu a prepisu. Tak sa opätovne potvrdzuje, že dnešná maľba je schopná absorbovať rozličné mediálne vplyvy aj digitálne obrazy a zároveň priniesť osobitý príbeh, maliarsku fajnovosť a individuálne expresívne podanie témy.Odozva v médiách: