Imre Bak |

Imre Bak - Varianty ticha

Vladimír Beskid | Áron Fenyvesi | kurátor výstavy

18.05.2023 - 02.07.2023

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Galéria Jána Koniarka predstavuje výber z posledných dvoch monumentálnych maliarskych sérií zosnulého Imreho Baka (1939-2022), ktorý patril medzi najvplyvnejšie osobnosti maďarského maliarstva za posledných šesť desaťročí. Imre Bak na začiatku svojej kariéry vytvoril vlastnú maliarsku odpoveď na americké a nemecké hnutia hard-edge a minimalizmu. Počas nasledujúcich desaťročí Bak sústavne rozvíjal formálny jazyk post maliarskej abstrakcie vyvažujúc tradície miestnej avantgardy s neustále sa meniacim jazykom súčasnej maľby. Počas kariéry trvajúcej viac ako polstoročie bol jeho maliarsky program rozmanitý a zároveň bezkonkurenčne konzistentný. S nesmiernou pokorou k maľbe dokázal neustále otvárať nové obzory a syntetizovať svoje predchádzajúce motívy do nových, čím prepojil jednotlivé fázy svojej tvorby.

Jadrom Bakovej sólovej výstavy v Trnave sú jeho posledné dve maliarske série vytvorené v rokoch 2021 a 2022. Celá séria „Varianty ticha“ je presiaknutá bledo tónovanými farbami. Nikdy predtým nezohrávala biela farba v tvorbe Imreho Baka takú kľúčovú úlohu, ani ju autor tak nezdôrazňoval v popredí svojich obrazov. Čistá biela rozjasňuje túto sériu ako alegória a zdroj mystického svetla, ktoré presvitá cez všetky svetlé odtiene. Hoci Baka vždy zaujímala metafyzická interpretácia geometrickej abstrakcie, symbolika bielej farby robí jeho skúmanie v tomto smere ešte výraznejším. Bielu možno v jeho obrazoch čítať ako priehľadnosť, priesvitnosť alebo dokonca ako prejav „ničoty“.

Imre Bak ukončil štúdium na Maďarskej akadémii výtvarných umení v Budapešti v polovici 60. rokov. Jeho generácia bola v dejinách maďarského umenia označená ako „ generácia Iparterv“, pomenovaná podľa stavebného podniku, ktorý v rokoch 1968 a 1969 hostil ich vlastnoručne zorganizované výstavy. Diela Imreho Baka sa dnes nachádzajú okrem iného v takých významných verejných zbierkach, ako sú galéria Tate Modern v Londýne, Metropolitné múzeum v New Yorku, Múzeum moderny v Štokholme, Národná galéria v Berlíne, MUMOK vo Viedni, Slovenská národná galéria v Bratislave, Múzeum umení v Olomouci a Galéria Umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Bak získal počas svojej úspešnej kariéry Kossuthovu a Herderovu cenu. V roku 1986 reprezentoval Maďarsko na Bienále v Benátkach.