Michal Machciník |

Michal Machciník - Fragmenty trampskej osady

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

29.06.2023 - 10.09.2023

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Galéria Jána Koniarka uskutoční v Trnave prvú samostatnú mladého slovenského umelca Michala Machciníka (1989). Dlhodobo vytvára výskumno-umelecký program záujmu o prírodu, naturálie a post-klasickú vedu. Ide o vlastný skulpturálny archív, nájdené lesné predmety a fosílie, odliatky dutín po ďatľovi, záznamy času a ľudské produkty.  V tomto duchu pripravil silné vizuálne prostredie, ktoré ovplyvnil americký beatnIk a environmentalista, tulák a aktivista Gary Snyder (1930). Ten rozpracoval tzv. filozofiu divočiny, v ktorej spájal duchovné aspekty prírody,  indiánskeho chápania sveta, budhistickej filozofie a sociálnej kritiky západnej civilizácie.  Aj Machciník v priestore veži prináša „Fragmenty trampskej osady“, teda hľadanie ciest spolunažívania so živou prírodou a vytváraním osobných „chodníkov“ s vnútornou citlivosťou.

Michal Machciník už spolupracoval s GJK na predošlých projektoch (účasť na akcii mladého umenia Skúter V  roku 2022; dielo v stálej expozícii Jána Koniarek a figurálne tendencie, 2023; účasť na európskom projekte Re:use a realizácia diela na Islande v roku 2023). Výstava potrvá do 10. septembra 2023.

Mgr. art. Michal MACHCINÍK ArtD. (nar. 1989 v Košiciach), žije a tvorí v Košiciach. Vzdelanie: 2009-2015 – Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity prof. Juraja Bartusza); následne doktorandské štúdium na FU TU Košice (2016-2020).  Individuálne výstavy (výber):  2023 – Subfosílny obrat, Oravská galéria Dolný Kubín;  2022 – Organické štruktúry, TECHNICOM Košice; 2020 - Wunderkammer, Múzeum V. Löfflera Košice; 2019 – Miesto nálezu, Renesančná zvonica Málinec; 2018 – NEOFYT, Priestor pre interaktívnu kultúru Spišský Hrhov; viac info na: www.michalmachcinik.com