Radek Brousil | Šimon Chovan | András Cséfalvay | Andrej Dúbravský | Ádám Horváth | Yein Lee | Kristián Németh | Céline Struger | Adam Vačkář | APART collective |

Needle & Balloon

Michal Stolárik | kurátor výstavy

13.05.2022 - 14.08.2022

Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Úvahy o krehkosti sa pri pohľade na aktuálnu ekologickú a politickú situáciu či stav spoločnosti poznačenej súvislosťami ostatných, minimálne dvoch rokov zdajú byť aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Heslá ako stabilita, hodnota či záruka stratili svoj význam a zdá sa, že nemožné a nepredstaviteľné je predsa len možným a skutočným.                   

Medzinárodná výstava Needle & Balloon reaguje na tému krehkosti a s ňou súvisiaci pocit hraničného napätia. Ústredné motívy sleduje v kontexte súčasného vizuálneho umenia, ktoré vzniká na pozadí úvah o ekonomických systémoch, alarmujúcej ekologickej situácie, aktuálneho stavu našej planéty alebo vplyvu dnešných rozhodnutí na potenciálnu budúcnosť. Kurátorský projekt sa zaujíma o novodobú emocionalitu a vnútorné prežívanie, sleduje príklon k osobnej mytológii či k aktualizovaným myšlienkam romantizmu. Výstavu sprevádzajú pocity napätia, melanchólie, smútku, ale aj podmanivé prvky fikcie, mysticizmu, pohnutej reality alebo dystopickej a postapokalyptickej atmosféry.

                   

Skupinová výstava ukotvená priestormi, históriou a atmosférou trnavskej synagógy predstavuje selekciu diel autoriek a autorov mladej a strednej generácie zo Slovenska, Maďarska, Česka a Rakúska. Multimediálny výber prirodzene prechádzajúci od maľby cez sochy a inštalácie až k videám sa viaže k téme krehkosti v niekoľkých líniách. Ústredným motívom projektu sú naratívy vybraných diel, ktoré zdôrazňujú pominuteľnosť ľudského života či všeobecnej existencie. Vybrané práce hovoria o prirodzenej evolúcii, o konci sveta či naopak, o nemožnej a neprirodzenej snahe zastaviť čas a zakonzervovať súčasnosť. Výrazná symbolika použitých motívov, tvarov či materiálov zdôrazňuje lyrickú líniu výstavy, ktorú prirodzene dopĺňa aj formálna stránka diel s príznačnými použitými materiálmi, ich stabilitou, trvácnosťou alebo vizuálnym stvárnením. Aj napriek tomu, že projekt priamo nereaguje na historické reálie previazané so židovskou kultúrou ani na neutíchajúce ozveny globálnej pandémie a vojnových konfliktov, ich prítomnosť zostáva podvedomým mementom a zdvihnutým varovným prstom celej výstavy.