Neznámy |

Svätí Cyril a Metod

kurátor výstavy

20.06.2013 - 14.07.2013

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3

Reflexia dejín v umení v dielach slovenských výtvarníkov

Titul výstavy:
Svätí Cyril a Metod - reflexia dejín v umení
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3
Kurátorka výstavy: PhDr. Alena Piatrová
Otvorenie výstavy: 20.6.2013 /štvrtok/ o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 20.6.(Št) – 14.7.(Ne) 2013 Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila pri príležitosti jubilejného Cyrilo-metodského roku 2013, kedy si pripomíname 1150. výročie príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy, výstavu zameranú na reflexiu cyrilo-metodskej témy v dielach slovenských výtvarníkov.Výstava koncipovaná ako výber z tvorby slovenských autorov od 19. storočia po súčasnosť chce poukázať v zásade na dve polohy umeleckého stvárnenia tejto historicko-náboženskej témy v slovenskom výtvarnom umení: prvú, najčastejšiu polohu, predstavujú diela odvolávajúce sa na zaužívané ikonografické schémy a výtvarnú tradíciu minulosti, ktorú na výstave reprezentuje dielo Jozefa Božetecha Klemensa Sv. Cyril a Metod z roku 1867. Druhú rovinu, menej početnú, zastupujú diela prinášajúce nové uchopenie témy prostredníctvom aktuálneho vizuálneho jazyka. Prezentované budú diela z tvorby umelcov, ktorí sa veľkomoravskej téme venujú programovo – napríklad Edita Ambrušová, Mikuláš Klimčák, Ľudmila Cvengrošová, Marian Polonský, Andrej Rudavský, ale aj diela výtvarníkov, ktorí cyrilo-metodský motív vo svojej tvorbe stvárnili len ojedinelo, napríklad Tibor Bártfay, František Kudláč, Alexander Trizuljak, Ernest Zmeták. K najpôsobivejším vystaveným dielam celkom určite patrí nedávno objavená olejomaľba od Jeremiáša Bassiho z roku 1910, ale aj diela „klasikov slovenského maliarstva“ Martina Benku, Jozefa Hanulu či Ľudovíta Fullu. Najaktuálnejšie tendencie výtvarnej reflexie cyrilo-metodskej témy zastupujú v maľbe diela Jozefa Vydrnáka a Dariny Gladišovej a v sochárstve modely zo súťaže na súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda pre bratislavské Hurbanovo námestie (víťazný návrh zatiaľ nebol zrealizovaný), prvý krát predstavené v kontexte galerijnej výstavy.

Súčasťou výstavy je aj prezentácia pamätihodností s cyrilo-metodským motívom na území Trnavského samosprávneho kraja prostredníctvom fotografie – kostoly s patrocíniom sv. Cyrila a Metoda, sochy vo verejnom priestore, vitráže a pod. Výstava je obohatená o historicko-archeologický exkurz, ktorý GJK pripravila v spolupráci so SNM-Historickým múzeom: prostredníctvom 14 panelov sa návštevníci môžu oboznámiť s misiou solúnskych bratov, ich dielom a odkazom cyrilo-metodského kultu pre dnešok.
  trnava.sme.sk:
Galéria predstaví Cyrila a Metoda v dielach výtvarníkov
hlavnespravy.sk /TASR/:
Solúnskych bratov v dielach slovenských umelcov vystavuje trnavská galéria


pravda.sk:
Cyril a Metod cestovali vďaka umeniu v čase