J. Ambrůz | V. Boštík | D. Chatrný | V. Janoušková | O. Karlíková | V. Kokolia | Z. Kolečková a ďalší... | M. Kotrba | M. Mainer | Z. Majerčák | M. Maur | S. Milkov | O. Placht | M. Rachlík | J. Róna | V. Stratil | J. Wojnar | J. Černický | A. Čierny | A. Šimotová |

Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová

Jiří Machalický | Michal Lazorčík | kurátor výstavy

09.09.2021 - 24.10.2021

Synagóga - Centrum súčasného umenia

Galerie Klatovy/Klenová postupne predstavuje svoje zbierky – najskôr umenie šesťdesiatych, potom sedemdesiatych, osemdesiatych a nakoniec deväťdesiatych rokov. Zo všetkých týchto období sa behom času podarilo doplniť tvorbu mnoho slávnych a významných, ale aj menej známych a pritom pre celkový vývoj dôležitých českých a slovenských autorov. Názorové rozpätie zbierok je značne široké a zameriava sa na väčšinu tematických okruhov (figurácia, abstrakcia, koncept, …), na rôzne generácie od najstarších po najmladšiu, na klasické i nové médiá (maľba, socha, kresba, grafika, objekt, fotografie, video, …).

 

V kolekcii umenia deväťdesiatych rokov je zastúpená novšia tvorba umelcov, ktorí začínali už na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, často v rámci progresívnych tvorivých skupín (UB 12, Klub konkrétistov, …), ale aj tých, ktorí začínali za takzvanej normalizácie alebo vstupovali na scénu až po skončení komunistického režimu. Sú tu diela umelcov, ktorí dokázali aj po dlhých desaťročiach neustrnúť a zachovať si sviežu inšpiráciu (K. Valter, A. Šimotová, V. Boštík, A. Kučerová, S. Kolíbal, V. Kopecký, O Karlíková, D. Chatrný, M. Grygar, D. Puchnarová,…), tých, ktorí nastupovali ešte v neprívetivej dobe 70. a 80. rokov (K. Pauzer, F. Hodonský, P. Oriešek, M. Blabolilová, M. Maur, J. Lindovský, J. Kornatovský, M.Mainer, V. Kokolia, J. Kovanda,  V. Stratil, I. Kafka, J. Ambrůz, M. Blažek, M. Kotrba, S. Milkov, J. Róna, P. Nikl, O. Placht, M. Cihlář, M. Polák, L. Jasanský,…), tých, ktorí opustili Československo a tvorili niekoľko rokov či desaťročí v zahraničí ((J. Koblasa, F. Kyncl,  Č. Janošek, Z. Sekal, J. Hilmar, R. Valenta, P. Hrbek, J. Zeithamml, M. Moucha, J. Sekal, R. Kameš,,….).

 

Do zbierok sa samozrejme zaradila aj v deväťdesiatych rokoch nastupujúca generácia, ku ktorej patrí  Š. Šimlová, P. Pastrňák, J. Petrbok, P. Hábl, M. Nesázal, M. Othová, T. Vaněk, M. Pěchouček, P. Kopřiva, J. Vičar… Sú tu tiež zastúpení slovenskí umelci ako Z. Majerčák, P. Binder, D. Binderová, R. Sikora, A. Čierny, L. Čarný,….. Zbierky sa do značnej miery rozšírili zásluhou výstav nazvaných „šedá cihla“ (prekl. sivá tehla – podľa tvaru prvého ešte neoficiálneho katalógu zo záveru obdobia „normalizácie“) z prvej polovice deväťdesiatych rokov, sprevádzaných niekoľkými katalógmi, ktoré napravovali opomínanie a potlačovanie tvorby väčšiny progresívnych umelcov behom komunistického režimu a mapovali ich podľa určitých okruhov. Aj v ďalších obdobiach sa však kolekcia deväťdesiatych rokov postupne dopĺňala.

 

Pre Galériu Jána Koniarka v Trnave je pripravený výber, v ktorom sú pokiaľ možno čo najreprezentatívnejšie zastúpení umelci všetkých, vtedy činných generácií. K výstave vyšiel obsiahly česko-anglický katalóg.