Neznámy |

Farby Lucky / Barvy Laky

kurátor výstavy

13.03.2008 - 04.05.2008

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

súčasná česká maľba zo zbierky Richarda Adama, Wannieck galllery Brno Titul výstavy: Farby Lucky/Barvy Laky
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 13.3.2008 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 13.3.2008 - 4.5.2008 Časť I. : “Farby lucky“, 13. marec - 4. máj 2008
Galéria Jána Koniarka Trnava, Koppolova vila, Zelený kríček 3
Časť II: „Barvy laky“, 12. marec - 27. apríl 2008
Nitrianska galéria Nitra, Reprezentačné priestory, Župné námestie 3 Josef Bolf, Inhalátor, 2004 
Výstavný projekt Farby laky s podtitulom „súčasná česká maľba zo zbierky Richarda Adama, Wannieck Gallery Brno“ sa odohráva paralelne v dvoch slovenských galériách: „Farby lucky“ v GJK Trnava a „Barvy laky“ v NG Nitra. Ide o ojedinelé výstavné podujatie rozsahom a kvalitou – predstavuje najväčšiu prierezovú výstavu súčasnej českej maľby na Slovensku po roku 1989. V obidvoch galériách vystavuje 30 autorov vyše 80 maliarskych diel. Projekt Farby laky prezentuje v kurátorskom výbere V. Beskida nosné mená a kľúčové tendencie vo vývoji českej maľby za posledných 25 rokov. Výstava tak mapuje rozličné programy, témy a prístupy vo vybranom médiu maľby. Dominantnú rolu na výstave zohrávajú figuratívne polohy, kde zaznamenávame konceptuálne východiská ( J. David, J. Kovanda, V. Skrepl) aj expresívne maliarske podanie (M. Mainer, P. Pastňák, J. Špaňhel ). V menšej miere je zastúpená abstrakcia, predovšetkým jej geometrické podoby (M. Škoda, J. Šerych, P. Kvíčala). Na výstave sú prezentované aj hraničné polohy, prekračujúce médium tradičnej maľby smerom k reliéfu, či objektu, digitálnej tlači a pod. (F. Matoušek, P. Lysáček, J. Kovanda, J. Surůvka). Pri komponovaní výstavných kolekcií bola v Nitrianskej galérií uprednostnená stredná maliarska generácia, ktorá figuruje na scéne od post-modernej vlny 80. rokov minulého storočia ( napr. D. Balabán, S. Diviš, J. Merta, A. Střížek, I. Vosecký), kým maliarka zbierka v Galérií Jána Koniarka v Trnave sa sústreďuje predovšetkým na mladú a nastupujúcu generáciu, ktorá sa výrazne etablovala po roku 2000 ( J. Bolf, J. Černický, J.Hošek, J. Mančuška, T. Vaněk).
Výstavu sprevádza obsiahly monografický katalóg pod názvom „Česká malba 1985-2005. Sbírka Richarda Adama“, 424 str., Brno 2006. Zbierka Richarda Adama predstavuje najväčšiu súkromnú kolekciu súčasnej českej maľby. Od marca 2006 sídli pod názvom Wannieck Gallery v bývalej priemyselnej hale komplexu Vaňkovka v centre Brna, kde realizuje dlhodobé expozície svojich zbierok aj premenlivé výstavné podujatia (viac na www.wannieckgallery.cz).
Výstavný projekt Farby laky je pokračovaním partnerskej spolupráce a komunikácie medzi uvedenými galériami (predošlá výstava slovenského súčasného obrazu PitoreSKa vo Wannieck Gallery v Brne, 2006).