Neznámy |

Akvizície 2018

kurátor výstavy

06.12.2018 - 03.02.2019

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: Akvizície 2018
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Otvorenie výstavy: 6. 12. 2018 (Štv) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 6. 12. (Štv) 2018 – 03.02. (Ne) 2019
  Galéria Jána Koniarka v Trnave je nielen výstavná, ale aj zbierkotvorná inštitúcia. V roku 2018 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verených zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o dielo Erny Masarovičovej s názvom Matka a dielo Antona Čierneho s názvom Prv než bude horieť parlament. Akvizície budú vystavené v Kopplovej vile do 3. februára 2019. Erna Masarovičová: Matka
Akad. soch. Erna Masarovičová (1926 – 2008) patrila a patrí k výrazným osobnostiam československého sochárstva 2. pol. 20. storočia. Jej diela (sochy, objekty, šperky) sú súčasťou verejných a súkromných zbierok u nás i vo svete, monumentálna tvorba zasa zhodnocuje viaceré slovenské námestia, areály objektov či interiéry. Šesťdesiate roky 20. storočia patria z pohľadu tvorby autorky k najexponovanejším. V roku 1965 vytvorila Masarovičová dielo Matka. Ide o 175 cm vysokú sochu-objekt, ktorého súčasťou je aj sokel. Štylizovaný figurálny motív zo zváraných plátov ocele má priemer 30 cm.
Nakoľko autorka doposiaľ v zbierkach Galérie Jána Koniarka zastúpená nebola, kúpa diela má pre galériu osobitú hodnotu. Po ukončení prezentačnej výstavy by malo byť dielo Matka začlenené do stálej expozície. Anton Čierny: Prv než bude horieť parlament
Anton Čierny sa narodil v roku 1963 v Bojniciach. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1980 – 1984) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1985 – 1991). Posledné dva roky štúdia strávil v Ateliéri slobodnej kreativity prof. Juraja Bartusza. Je držiteľom absolventskej Ceny Martina Benku (1992) a v roku 1997 získal ocenenie Mladý slovenský výtvarník roka (terajšia Cena Oskára Čepana). V roku 2004 bol nominovaný na cenu Orange award.
Prv než bude horieť parlament je originálny full HD videofilm, ktorý vznikol v priebehu roka 2017 ako nové dielo k samostatnej výstave Antona Čierneho v Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave. Dĺžka hraného štylizovaného dokumentu je 15´06´´. Pojednáva o vzrastajúcom pravicovom extrémizme, ktorý sa posledné roky vkráda do našej spoločnosti. Autor ho podľa scenára, ktorý vytvoril s I. Juricom, zrealizoval na autentických historických miestach (napr. Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku alebo prameň rieky Nitra). „Vo filme sa vynára diskurz reflexie problematiky fašizmu, ako sa premietol do oblasti kultúry, konkrétne do textov rôznych slovenských filmov k téme SNP a 2. svetovej vojny, ale aj anti-fašistickej filmovej tvorby pod vplyvom socialistickej ideológie a rodového písania histórie. Z dvanástich filmov vyselektovali autori päť: Obchod na korze (1965), Kapitán Dabač (1959), Organ (1964), V hodine dvanástej (1958), Veľká noc a veľký deň (1974). Z nich vybrali dialógy a monológy a potom ich upravovali so zámerom upozorniť na ich najčastejší naratív a síce na úlohu „hrdinu“, „zradcu“ a „rolu ženy“. Citáty symbolicky napomáhajú verbálne konštruovať určité významy, ktoré sú pre fašistickú či totalitnú ideológiu a rétoriku relevantné.“ (prof. Zora Rusinová) Originálnu hudbu k filmu zložil Jonatán Pastirčák, za kamerou stáli Peter Kotrha a Anton Čierny, ktorý film aj režíroval. Film má anglické titulky. Rozšíri zbierku intermédií / multimédií Galérie Jána Koniarka. Vzhľadom na jeho angažovanosť existuje predpoklad, že v blízkej budúcnosti bude súčasťou niektorých prehliadok súčasného výtvarného umenia, prípadne krátkej nezávislej filmovej tvorby.  trnava.dnes24.sk:
Nové výstavy v Galérii Jána Koniarka: Figurálne objekty, grafika i akvizície